Najnowsze informacje

Jubileusz „złotych godów”

W Bodzanowie…

Cztery pary z gminy Bodzanów i 12 z gminy Brudzeń Duży odznaczono medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie”.
W Bodzanowie z rąk wójta Jerzego Staniszewskiego, medale nadane przez Prezydenta RP otrzymali Marianna i Stanisław Damaziakowie, Jadwiga i Edward Dymkowie, Kazimiera i Mieczysław Michalscy, Halina i Kazimierz Wyrębkowcy.
Wójt gratulując „złotych godów” stwierdził, że małżeństwo to szczególna więź. – Więź oparta na potrzebie bliskości, zrozumieniu kochanej osoby, obdarowywaniu jej swoimi myślami, uczuciami, wiedzą i tym co posiadamy. To państwo udowadniacie wszystkim, że prawdziwa miłość naprawdę istnieje. Prawdziwa, czyli taka która kocha radość i nadzieję, ale nie boi się również trudnych i smutnych wyzwań. Krocząc we dwoje małżeńskim szlakiem, na swojej drodze napotykaliście radości i smutki, ale mimo tego stworzyliście wspaniałą rodzinę, której fundamentem jest właśnie miłość, prawda i wzajemny szacunek – mówił Jerzy Staniszewski.
Życzył jubilatom zdrowia, szczęścia i pomyślności na dalszej wspólnej drodze. I wyraził nadzieję, że będą przykładem dla innych, szczególnie młodych pokoleń.

… i w Brudzeniu Dużym

W Brudzeniu Dużym medale wręczono w sumie 12 parom. Ale ze względu na stan zdrowia trzy pary nie mogły wziąć udziału w głównej uroczystości.
A ta rozpoczęła się w kościele w Bądkowie Kościelnym od mszy świętej w intencji jubilatów, podczas której ks. Jan Zega udzielił parom małżeńskim błogosławieństwa na dalsze lata wspólnego życia.
Druga część uroczystości odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym. Zwracając się do jubilatów wójt Andrzej Dwojnych podkreślił, jak ważną rolę pełnią w społeczeństwie małżeństwa z tak pięknym stażem, jak ważnym są wzorem do naśladowania dla obecnych i przyszłych pokoleń.
Obecnym na spotkaniu parom wręczył medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Otrzymali je Stanisława i Jan Ćwiok, Teresa i Janusz Cholewińscy, Barbara i Tadeusz Gościnieccy, Wanda i Eugeniusz Jaskuła, Aniela i Józef Kubiccy, Teresa i Bernard Marciniak, Cecylia i Czesław Potalscy, Wacława i Ryszard Walczak, Maria i Bolesław Żochowscy.
Pary, które nie mogły przybyć na główną uroczystość wójt odwiedził w domach. Medale, kwiaty i upominki wręczył Marii i Wojciechowi Fabisiak, Annie i Januszowi Kaleja, Annie i Janowi Zakrzewskim.

(gsz)

Zobacz kolejny artykuł

Odeszła najstarsza mieszkanka gminy Wyszogród

Po krótkiej chorobie zmarła 103-letnia Marianna Danowska. Była najstarszą mieszkanką gminy Wyszogród i jedną z …

Nowa forma odpustu

W tym roku tradycyjny odpust parafialny w kościele św. Katarzyny w Łęgu Probostwie (gm. Drobin) …