Integracja w „Staszicu”

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie od wielu lat organizuje jesienne spotkania z niepełnosprawną młodzieżą. Tym razem w murach szkoły gościli uczniowie wraz z nauczycielami z Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach i w Mocarzewie.
Gości było 40, a całe przedsięwzięcie zostało przygotowane przez opiekunów i członków szkolnego Klubu Ośmiu – Młodzieżowego Wolontariatu we współpracy z dyrekcją szkoły.
Po powitaniu przez dyrektor Danutę Kowalkowską-Fiłoniuk goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez wolontariuszy. Następnie mieli okazję obejrzeć pracownie przedmiotów zawodowych, centrum multimedialne, świetlicę i salę historii szkoły. Później były zabawy przy muzyce.
W przygotowanie i przeprowadzenie spotkania zaangażowali się szczególnie uczniowie klas I LO, II LO, I TH, II TI, II TH, II TK, III TE, III TH, III TK, III M oraz Kamilla Krakowska i Marzena Sosińska.

(gsz)

Zobacz kolejny artykuł

Mural w Dobrzykowie

W Dobrzykowie (gm. Gąbin), w 79. rocznicę Bitwy pod Dobrzykowem, uroczyście odsłonięto mural upamiętniający żołnierzy …

Stypendia w Słupnie

Wójt Słupna Marcin Zawadka wręczył stypendia dla najlepszych uczniów szkół podstawowych, zamieszkałych na terenie gminy. …