fot. Ze zbiorów GOPS Bulkowo

Historia łączy pokolenia

Centrum Wolontariatu Gminy Bulkowo, działające przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej realizuje projekt „Historia gminy Bulkowo łączy pokolenia”. Pierwszym przedsięwzięciem w ramach projektu był rajd rowerowy.
Projekt potrwa do końca listopada tego roku. Jego główną ideą jest odkrywanie historii gminy zapisanej we wspomnieniach osób starszych. Zakłada zaangażowanie mieszkańców w oddolne dokumentowanie lokalnej historii. Projekt to także pomysł na integrację mieszkańców, na łączenie pokoleń. Jego wspólną płaszczyzną zarówno dla młodzieży, jak i osób starszych ma być gromadzenie wiedzy o przeszłości gminy oraz zachowanie jej dla przyszłych pokoleń.
W ramach projektu przewidziano szereg przedsięwzięć. Jednym z nich jest zorganizowanie dwóch rajdów rowerowych, których celem jest poznanie ważnych miejsc dla historii Bulkowa. Jeden z rajdów już się odbył. Jego uczestnicy odwiedzili miejscowości Osiek, Na-dułki, Daniszewo, Pilichowo i Worowice. Mieli okazję obejrzeć zabytkowe budynki, kościoły i miejsca charakterystyczne dla gminy Bulkowo. Rajd zakończył się wspólnym ogniskiem przy dworku w Worowicach.
W czasie trwania projektu przewidziane jest też ognisko integracyjne młodzieży z seniorami z Koła Emerytów i Rencistów, warsztaty dziennikarskie, podczas których młodzież wcieli się w reporterów spisując historie, wspomnienia, przeprowadzając wywiady z seniorami, a efektem warsztatów ma być broszura, rozdawana przy okazji różnego rodzaju spotkań jako materiał promujący gminę. W ramach projektu zaplanowana jest też wystawa zdjęć, pamiątek, prezentacje albumów.    (gsz)

Zobacz kolejny artykuł

Publiczne rondo przed prywatnym domem

Jeszcze za kadencji poprzedniego wójta w StaroŸrebach wybudowano rondo. Z tego faktu nie wszyscy s¹ …

Jeden komentarz

  1. A czy udostępnia do zwiedzania wszystkie Obozy NKWD wymieniane przez histeryka Jacka Pawłowicza i redaktorów tygodnika płockiego?