Historia, którą warto zapamiętać

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wyszynie (gm. Stara Biała) odbyły się uroczystości z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Inscenizacja historyczna została przygotowana w ramach projektu „Mazowieckie – historia Niepodległości”.
Na uroczystościach w Wyszynie pojawił się inicjator projektu, czyli wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera. Wśród gości byli m.in. senator Marek Martynowski, poseł Anna Cicholska, wójt gminy Stara Biała Sławomir Wawrzyński.
Uczniowie ze szkoły w Wyszynie przygotowali plenerową inscenizację „Historia, którą trzeba zapamiętać”. Na scenie można było zobaczyć przełomowe momenty historii naszego kraju m.in. rozbiór Polski, powstanie styczniowe czy też I wojnę światową. Wszystkie te wydarzenia zostały przedstawione poprzez taniec, śpiew oraz recytację. Widzom na pewno utkwił w pamięci moment, w którym to alegoryczną Polskę otaczają zaborcy, czyli uczniowie przebrani w czarne stroje. Całość inscenizacji dopełniała muzyka oraz śpiew. Widzowie mogli usłyszeć znane pieśni patriotyczne m.in. „Legiony”, „Śpiew z mogiły” oraz „Marsz, marsz Polonia”.
Uroczystość w Wyszynie to część projektu „Mazowieckie – historia Niepodległości”, który został zainicjowany przez wojewodę mazowieckiego Zdzisława Sipierę. Jego celem jest zaangażowanie dzieci i młodzieży szkolnej w kultywowanie tradycji niepodległościowej. – Sto lat w historii kraju to niedużo, w życiu człowieka to już sporo. Dlatego, jeżeli potrafimy być razem, to tą wartością możemy tylko i wyłącznie zarażać innych i przekazywać ją następnym pokoleniom, że to, co jest wspólne to naród, państwo razem budowane dla naszych młodszych pokoleń – mówił Zdzisław Sipiera, który podkreślał również znaczenie społeczności lokalnych w budowaniu tożsamości narodowej. – Polska jest budowana właśnie na podstawie tego, co odbywa się w szkole, w przedszkolu, w urzędzie, w straży pożarnej, w OSP, w dziesiątkach różnych miejsc. To jest ta prawdziwa Polska, o tę Polskę musimy dbać. O Polskę opartą na tradycji, na wartościach, o których nie możemy nigdy zapomnieć – dodawał wojewoda.
O wartościach, jakie przekazuje szkoła, mówiła mazowiecka kurator oświaty Aurelia Michałowska. – To bohaterstwo, ten patriotyzm, tradycja, doskonałość – to wszystko, co możemy dzisiaj wspominać z kart historii, pięknie wpisuje się i jest obecne w życiu naszych szkół – stwierdziła. Do tych słów przyłączył się wójt gminy Stara Biała Sławomir Wawrzyński. – Młodym mieszkańcom każdej gminy należy przekazywać tradycję i budować w nich tożsamość narodową – mówił.
Kulminacją obchodów było uroczyste odsłonięcie i poświęcenie kamienia oraz tablicy upamiętniających jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości. Na maszt wciągnięto flagę, a wszyscy uczestnicy odśpiewali hymn.
Tego dnia wojewoda zaapelował także do Polaków o uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości. – Każdy obywatel powinien, o to bardzo proszę, wywiesić polską flagę, która powinna być widoczna przynajmniej do 11 listopada – mówił.

tekst i fot. Eliza Kinalska

Zobacz kolejny artykuł

Kto doi krowy? Roboty!

Rolnictwo to bardzo szybko rozwijająca się dziedzina gospodarki. Jednak wielu z nas nie ma pojęcia …