Festiwal w Wyszogrodzie. Zawody odchodzące w przeszłość

W Wyszogrodzie podczas „Festiwalu ginących zawodów” można było nie tylko podpatrywać dawne rzemiosła, ale też samemu nauczyć się wyplatać kosze z wikliny czy lepić garnki z gliny.
Podczas festiwalu była okazja zapoznania się z technikami starych zawodów. Jedną z atrakcji imprezy były pokazy kowalstwa prezentowane przez członków Stowarzyszenia Kowali Polskich. Odwiedzający festiwal mogli też sprawdzić swoje umiejętności. Była szansa wzięcia udziału w warsztatach garncarstwa oraz wikliniarstwa, gdzie pod okiem doświadczonych instruktorów można było nauczyć się wyplatania koszy i lepienia z gliny.
Ale podczas festiwalu nie tylko można było podziwiać umiejętności osób, prezentujących ginące zawody. Była też możliwość degustacji potraw regionalnych przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich i sołectwa z terenu gminy i miasta Wyszogród, a także Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Płockiego. Nie zabrakło akcentów artystycznych. Były koncerty kapel ludowych, w tym Zespołu Ludowego „Grzybowianki”, zespołu „Masovia” oraz Kapeli Płockiej, połączone z prezentacją folkloru – obrzędy, zwyczaje, muzyka, taniec, śpiew, stroje ludowe polskiej wsi.
Gość festiwalu, starosta płocki Mariusz Bieniek na podsumowaniu imprezy dziękował wszystkim rzemieślnikom za zaprezentowanie lokalnej społeczności efektów pracy osób pracujących w zawodach, które znikają z naszego życia.
Festiwal zorganizowało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla rozwoju”, w ramach projektu „Tradycje polskiej wsi”.

(gsz)
fot. Ze zbiorów Starostwa Powiatowego w Płocku

Zobacz kolejny artykuł

Kto doi krowy? Roboty!

Rolnictwo to bardzo szybko rozwijająca się dziedzina gospodarki. Jednak wielu z nas nie ma pojęcia …