Ekologiczni specjaliści z Leszczyna Szlacheckiego

Ze szkoły idą na pola
„Ożywić pola” to ogólnopolski program aktywnej edukacji ekologicznej organizowanej przez miesięcznik „Łowiec Polski”. Program adresowany jest do dzieci, młodzieży, a także nauczycieli oraz członków Polskiego Związku Łowieckiego i leśników. Obejmuje głównie wsie i małe miasta współpracujące z kołami łowieckimi, dysponującymi obwodami łowieckimi na terenach polnych. Szkoła Podstawowa w Leszczynie Szlacheckim uczestniczy w programie od pierwszej edycji, czyli już od 10 lat. Zajmuje w nim czołowe miejsca.
– Jesteśmy jedyną szkołą reprezentującą Polski Związek Łowiecki z Płocka. Podczas ostatniej edycji zajęliśmy 4 miejsce wśród 35 laureatów z całej Polski. Działania w ramach programu są możliwe dzięki aktywnej współpracy z Kołem Łowieckim „Kniaź” – dowiadujemy się w szkole.
To nie jest proste zadanie. Uczestnicy zakładają tzw. remizy śródpolne, pielęgnują oczka wodne, pomagają tworzyć korzystne warunki żerowe i osłonowe dla zwierząt zamieszkujących pola. Ponadto każda edycja programu ma swojego bohatera – zwierzę, wokół którego prowadzone są działania. Dzieci co roku poznają więc nowy gatunek. Tegoroczny rok konkursowy to „Rok Gęsi Gęgawy”.
Uczniowie z Leszczyna Szlacheckiego już rozpoczęli prace. Na szkolnych drzewach zawisły „ptasie stołówki”, a w pobliżu karagany stanęły podsypy. Wspólnie z członkami Koła Kniaź na terenie łowieckiego obwodu dzieci zrywały kolby kukurydzy, która w okresie zimowym będzie karmą dla bażantów i kuropatw. – Łącznie udało nam się zebrać 40 skrzynek kukurydzy. Szkolne podsypy już zapraszają kuropatwy i bażanty na kukurydziane przekąski – mówi Iwona Grabowska, nauczycielka i koordynatorka projektu w szkole.
Na terenie stworzonej przez dzieci remizy śródpolnej w miejscowości Gilino uczniowie dosadzili drzewa. To 400 szt. sosny, 300 szt. klonu i tyle samo dębów. –Sporo już zrobiono. W „Roku Gęsi” chcielibyśmy powtórzyć sukces z „Roku Zająca”, kiedy to zajęliśmy I miejsce na 40 laureatów, którzy przeszli do ścisłego finału – marzą uczniowie szkoły, która obok typowej nauki proponuje też swoim podopiecznym ekologiczny styl życia. Życzymy oczywiście powodzenia…
BeeS

Zobacz kolejny artykuł

Zapustnicy ze Szczawina Kościelnego. Odświeżyli polski zwyczaj

„Zapusty” to tradycyjnie ostatnie dni karnawału. Rozpoczyna je tłusty czwartek, a kończą ostatki. W polskiej …