Ekologiczni specjaliści z Leszczyna Szlacheckiego

Ze szkoły idą na pola
„Ożywić pola” to ogólnopolski program aktywnej edukacji ekologicznej organizowanej przez miesięcznik „Łowiec Polski”. Program adresowany jest do dzieci, młodzieży, a także nauczycieli oraz członków Polskiego Związku Łowieckiego i leśników. Obejmuje głównie wsie i małe miasta współpracujące z kołami łowieckimi, dysponującymi obwodami łowieckimi na terenach polnych. Szkoła Podstawowa w Leszczynie Szlacheckim uczestniczy w programie od pierwszej edycji, czyli już od 10 lat. Zajmuje w nim czołowe miejsca.
– Jesteśmy jedyną szkołą reprezentującą Polski Związek Łowiecki z Płocka. Podczas ostatniej edycji zajęliśmy 4 miejsce wśród 35 laureatów z całej Polski. Działania w ramach programu są możliwe dzięki aktywnej współpracy z Kołem Łowieckim „Kniaź” – dowiadujemy się w szkole.
To nie jest proste zadanie. Uczestnicy zakładają tzw. remizy śródpolne, pielęgnują oczka wodne, pomagają tworzyć korzystne warunki żerowe i osłonowe dla zwierząt zamieszkujących pola. Ponadto każda edycja programu ma swojego bohatera – zwierzę, wokół którego prowadzone są działania. Dzieci co roku poznają więc nowy gatunek. Tegoroczny rok konkursowy to „Rok Gęsi Gęgawy”.
Uczniowie z Leszczyna Szlacheckiego już rozpoczęli prace. Na szkolnych drzewach zawisły „ptasie stołówki”, a w pobliżu karagany stanęły podsypy. Wspólnie z członkami Koła Kniaź na terenie łowieckiego obwodu dzieci zrywały kolby kukurydzy, która w okresie zimowym będzie karmą dla bażantów i kuropatw. – Łącznie udało nam się zebrać 40 skrzynek kukurydzy. Szkolne podsypy już zapraszają kuropatwy i bażanty na kukurydziane przekąski – mówi Iwona Grabowska, nauczycielka i koordynatorka projektu w szkole.
Na terenie stworzonej przez dzieci remizy śródpolnej w miejscowości Gilino uczniowie dosadzili drzewa. To 400 szt. sosny, 300 szt. klonu i tyle samo dębów. –Sporo już zrobiono. W „Roku Gęsi” chcielibyśmy powtórzyć sukces z „Roku Zająca”, kiedy to zajęliśmy I miejsce na 40 laureatów, którzy przeszli do ścisłego finału – marzą uczniowie szkoły, która obok typowej nauki proponuje też swoim podopiecznym ekologiczny styl życia. Życzymy oczywiście powodzenia…
BeeS

Zobacz kolejny artykuł

Świetlica wiejska w Lipiankach

Powstanie świetlicy wiejskiej w Lipiankach (gm. Nowy Duninów) to dobry przykład na to, że więcej …