Najnowsze informacje

Ekologiczna wieczornica

„Lasy zielonymi płucami człowieka” to hasło przewodnie wieczornicy zorganizowanej przez Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody działające w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bulkowie.
Wieczornica odbyła się z okazji Dni Ochrony Przyrody. To na niej podsumowano działania realizowane w ramach akcji, wręczono nagrody laureatom konkursów organizowanych przez Zarząd Okręgowy LOP w Płocku. Wieczornica była też okazją do integracji szkolnych kół LOP nie tylko z gminy Bulkowo, bo wzięły w niej udział koła z Małej Wsi i Staroźreb. Przebiegała pod hasłem „Lasy zielonymi płucami człowieka”, a to dlatego, że ten rok jest Międzynarodowym Rokiem Lasów.
Po części artystycznej przygotowanej przez uczniów ZSO w Bulkowie, prezes ZO LOP w Płocku Władysław Skalny wręczył legitymacje nowym członkom koła „Iglicznia w Bulkowie”. – Troska o środowisko jest rzeczą niezbędną dla przetrwania ludzkości. Nie można nie doceniać roli edukacji ekologicznej w prawidłowym wychowywaniu młodzieży, uczeniu jej szacunku dla przyrody i zwiększaniu świadomości ekologicznej. Udział w różnorodnych formach działalności koła LOP to dobra okazja do poznania idei ochrony środowiska, to sposób na „zarażenie” młodych ludzi ekologią – mówił wójt Bulkowa Gabriel Graczyk.
Po podsumowaniu konkursów ekologicznych organizowanych w roku szkolnym 2010/2011 przez LOP laureatom wręczono dyplomy i nagrody oraz pakiety edukacji proekologicznej „Przyroda Polska”. Wójt ufundował i wręczył nagrody dla najlepiej działających szkolnych kół w gminie. Otrzymały je koła z gimnazjów w Blichowie i Bulkowie.    (gsz)

Zobacz kolejny artykuł

Samorządowe regaty w Nowym Duninowie

Jeśli mamy lipiec, to pora na tradycyjne regaty żeglarskie w Nowym Duninowie. To regaty samorządowe, …

400 studentów i wszyscy zdali

Mają konta na Facebooku, tańczą w kręgu, nie opuszczają zajęć, pomysłowością i energią nie raz …