Dla producentów świń

Refundacja z ARiMR
Trwa nabór wniosków na refundację do 75 proc. wydatków poniesionych na walkę z ASF przez producentów świń. Wnioski można składać do 14 września.
Pomoc finansowa dotyczy wydatków poniesionych na zakup mat dezynfekcyjnych, zakup sprzętu do wykonywania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego, zabezpieczenia budynków, w których utrzymywane są świnie, przed dostępem zwierząt domowych.
Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć faktury lub ich kopie, rachunki lub ich kopie, umowy zleceń lub o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi poniesienie wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym, oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie, oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis.
Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl. Wnioski o udzielenie pomocy można składać w biurach powiatowych ARiMR.
Opr. (gsz)

Zobacz kolejny artykuł

Rajd „Brwileńska Ostoja”

Po raz siódmy miłośnicy pieszych wędrówek i historii spotkali się na Rajdzie Miejscami Pamięci Narodowej,, …

Papierosy bez polskiej akcyzy

Kryminalni z Sierpca zabezpieczyli około 30 tys. sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Kontrabanda przechowywana …