Delegacja z Ukrainy w Słupnie

W Słupnie gościła delegacja pracowników samorządowych z obwodu czernihowskiego na Ukrainie. Byli to naczelnicy wydziałów oświaty z 15 tamtejszych gmin.
Goście z Ukrainy zapoznawali się z funkcjonowaniem i strukturą systemu oświaty w mazowieckich samorządach. Delegacja odwiedziła m.in. Płock i Sierpc. Organizatorem wizyty ukraińskich gości na Mazowszu była Fundacja Solidarności Międzynarodowej.
W Urzędzie Gminy w Słupnie z ukraińską delegacją spotkali się wójt Marcin Zawadka i dyrektor Centrum Usług Wspólnych, Agnieszka Biernat. Przybliżyli oni gościom, jak funkcjonuje oświata w gminie Słupno. Przedstawiciele ukraińskich samorządów interesowali się warunkami lokalowymi szkół, ich ofertą edukacyjną, nakładami finansowymi na oświatę, strukturą wydatków czy też żywieniem dzieci w szkołach. Delegacja odwiedziła również szkoły w Słupnie i Święcieńcu.

(gsz)
fot. Ze zbiorów UG Słupno

Zobacz kolejny artykuł

Społeczna inicjatywa w Siecieniu

W Siecieniu (gm. Brudzeń Duży) został powołany do życia Lokalny Klub Wolontariusza. Utworzenie Klubu oraz …

Pomnik w Rębowie jak nowy

Dla mieszkańców Rębowa (gm. Wyszogród) to była podniosła chwila. W centralnym punkcie miejscowości, na pl. …