Czytelnicy roku w Bulkowie

Po raz pierwszy Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie zorganizowała konkurs na Czytelnika Roku.
Uczestnikami konkursu byli wszyscy aktywni czytelnicy. Komisja wyłoniła 10 laureatów w pięciu kategoriach wiekowych. Nagrodzeni przeczytali od 1 stycznia do 1 czerwca razem 499 książek. Podczas VIII Dni Bulkowa laureaci zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami, dyplomami oraz nagrodami, które wręczyli im wójt Bulkowa Gabriel Graczyk oraz dyrektor biblioteki Natalia Maćkiewicz.
Czytelnikami Roku w Gminnej Bibliotece Publicznej zostali: Ignacy Łoboda (do lat 5), Iwona Łoboda (do lat 14), Jakub Cichocki (do lat 24), Barbara Ślepowrońska (do lat 60), Paweł Bąkiewicz (powyżej 60 lat). Natomiast Czytelnikami Roku w filii GBP w Nowych Łubkach zostali: Magdalena Urbańska (do lat 5), Katarzyna Kochańska (do lat 14), Przemysław Raczyński (do lat 24), Teresa Cieszkowska (do lat 60), Marianna Leszczyńska (powyżej 60 lat).
Honorowym patronem konkursu był wójt Gabriel Graczyk.

(gsz)
fot. Ze zbiorów GBP w Bulkowie

Zobacz kolejny artykuł

Galeria Szkół w Małej Wsi

Koniec roku szkolnego zbliża się nieuchronnie. Już tylko niecałe trzy miesiące dzielą uczniów klas ósmych …