Będzie sieć kanalizacyjna

W Bodzanowie świętowano oficjalne symboliczne wbicie łopaty rozpoczynające główne prace przy budowie sieci kanalizacyjnej. To inwestycja oczekiwana przez mieszkańców od lat. I jedna z największych w gminie, o wartości blisko 11 mln zł.
Gmina Bodzanów w 2015 r. podjęła działania zmierzające do aktualizacji projektu kanalizacji sanitarnej po to, aby spełnić wymogi konkursowe i otrzymać unijne dofinansowanie. Pierwotne założenia z 2012 r. nie uwzględniały bowiem rozbudowy oczyszczalni ścieków. Po uzyskaniu pozwolenia na rozbudowę oczyszczalni i aktualizacji projektu sieci gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie projektu „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bodzanów”. Wniosek zyskał akceptację i znalazł się na pierwszym miejscu na liście inwestycji skierowanych do dofinansowania.
W maju ub. r. gmina podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na dofinansowanie. Sięgnęło ono prawie 8 mln zł. Koszt całego projektu jest szacowany na ponad 15,2 mln zł.
Projekt przewiduje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bodzanowie, Chodkowie i Chodkowie Działki o łącznej długości 15,85 km oraz rozbudowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Bodzanowie o drugi ciąg technologiczny.
Budowa kanalizacji realizowana jest w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmujący odcinek o długości 1,03 km i wartości 313 tys. zł został zrealizowany w 2016 r. Teraz rozpoczęła się realizacja drugiego, głównego etapu, którego wartość to blisko 11 mln zł. Prace mają potrwać do końca listopada 2019 r. Kolejny etap projektu to rozbudowa oczyszczalni. Właśnie trwa procedura przetargowa, która wyłoni wykonawcę tych prac.
Realizacja projektu sprawi, że mieszkańcy Bodzanowa, Chodkowa i Chodkowa Działek będą mogli podłączyć się do kanalizacji sanitarnej. To bez wątpienia podniesie komfort ich życia, ale wpłynie też pozytywnie na środowisko naturalne, bo znikną np. szamba.
Nic dziwnego, że na uroczystość rozpoczęcia głównego etapu przedsięwzięcia licznie stawili się goście. Symboliczną łopatę wbijali m.in. starosta płocki Mariusz Bieniek, szef płockiej delegatury urzędu marszałkowskiego Tomasz Kominek, proboszcz parafii Bodzanów ks. Tomasz Mazurowski i przedstawiciele władz samorządowych.

(gsz)

Zobacz kolejny artykuł

Mural w Dobrzykowie

W Dobrzykowie (gm. Gąbin), w 79. rocznicę Bitwy pod Dobrzykowem, uroczyście odsłonięto mural upamiętniający żołnierzy …

Stypendia w Słupnie

Wójt Słupna Marcin Zawadka wręczył stypendia dla najlepszych uczniów szkół podstawowych, zamieszkałych na terenie gminy. …