400 studentów i wszyscy zdali

Mają konta na Facebooku, tańczą w kręgu, nie opuszczają zajęć, pomysłowością i energią nie raz potrafią zaskoczyć. Studenci Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Płocku właśnie zakończyli pierwszy rok zajęć. Dyplomy odebrali podczas uroczystej gali w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku w Płocku jest najmłodszym o zasięgu powiatowym utworzonym na Mazowszu (taki funkcjonuje już w powiecie mławskim). Obecnie ma 400 słuchaczy z 10 gmin powiatu płockiego. Jak mówił powiatowy koordynator PUTW Wiesław Żmuda, zaskakujące jest tempo rozwoju UTW w Płocku. – Właściwie z niczego stało się tak, że dziś mamy chyba największy, jeśli chodzi o liczbę słuchaczy, UTW. To pierwszy powiatowy prowadzony w tej formule UTW w Płocku. To dzięki słuchaczom UTW istnieje. Dziękuję za niesłabnący entuzjazm i wiarę w to, że nasz uniwersytet, nasze wspólne dzieło powstanie i – mam nadzieję – najlepsze dni ma przed sobą – mówił Wiesław Żmuda, dziękując za ogromną pracę gminnym koordynatorom, wykładowcom i przedstawicielom władz samorządowych.
Rok przyszły, jak zapowiadali koordynatorzy PUTW, będzie czasem poszerzania oferty programowej i tworzeniem kolejnych oddziałów UTW w kolejnych gminach powiatu płockiego. Mówiąc o dotychczasowej działalności i roli UTW, jego koordynatorzy podkreślali, że w codziennych działaniach chodzi o to, by ciekawie i twórczo spędzać czas, który wreszcie seniorzy mają do swojej dyspozycji. – Pokazujemy, że nauka nie ma barier, a Uniwersytet to miejsce, w którym możemy robić to, co lubimy. I co ważne, pełni rolę integrującą społeczność naszego powiatu – mówił podczas zakończenia roku akademickiego prezes koła terenowego nr 168 STO w Małej Wsi Andrzej Barciński z PUTW, dziękując słuchaczom i wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie i działalność PUTW. W tym marszałkowi Adamowi Struzikowi, posłowi Piotrowi Zgorzelskiemu, staroście płockiemu Mariuszowi Bieńkowi, rektorowi Szkoły Wyższej Pawła Włodkowica prof. Zbigniewowi Kruszewskiemu. – Oczywiście nie byłoby PUTW, gdyby nie ogromna praca gminnych koordynatorów, burmistrzów i wójtów gmin. Bardzo serdecznie dziękujemy – mówił Andrzej Barciński.
Mówiąc o początkach działalności i powstania Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Płocku, poseł Piotr Zgorzelski podkreślał, że dla wielu seniorów jest to remedium na samotność w czterech ścianach. – To jest otwarcie się tych możliwości i rozwijanie tych zainteresowań, na które często w czasie aktywności zawodowej nie było czasu. Podczas ubiegłorocznej, pierwszej inauguracji w listopadzie ubiegłego roku było nas trochę mniej. Dziś w PUTW w Płocku jest ponad 400 osób. Swoim zasięgiem obejmuje 10 z 15 gmin powiatu płockiego. Myślę, że wyzwaniem na rok przyszły dla nas wszystkich jest to, by tak przepracować ten czas, aby siecią UTW objąć wszystkie gminy. Moim osobistym marzeniem jest to, by nasz PUTW miał w przyszłym roku, jeśli nie własną siedzibę, to przynajmniej jej namiastkę – dodawał poseł Piotr Zgorzelski, podkreślając, że przy takim zrozumieniu władz powiatu płockiego i wsparciu samorządu województwa mazowieckiego jest szansa na własny kąt PUTW.
Rocznej pracy słuchaczom PUTW, pomysłów, chęci i zaangażowania gratulował starosta płocki Mariusz Bieniek. – Tyle ciekawych rzeczy, które zadziały się w ciągu tego roku działalności, jest godnych podziwu. Jeszcze kilka lat temu wiele osób nie myślało w ogóle o byciu słuchaczem. Dziś realizujecie swoje marzenia. Zakładacie konta na Facebooku, jeździcie na zagraniczne wycieczki, śpiewacie, tańczycie swój słynny taniec w kole, jesteście informatykami. Dziękuję za taką aktywność. A zmianę mentalnościową najbardziej pokazuje rozmowa, w której jedna z słuchaczek PUTW na moje pytanie, jak odczucia, odpowiedziała: wszystko super, tylko moje dzieci są na mnie zdenerwowane, bo teraz wszystko muszę sprawdzać w moim kalendarzu, czy mam wolne. Tego braku czasu i mnóstwa zajęć na Uniwersytecie życzę Państwu – mówił starosta płocki Mariusz Bieniek.
Na zakończenie pierwszego roku akademickiego wykład o rozwoju Mazowsza, batalii o środki unijne w nowym rozdaniu, wygłosił marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Oprawę artystyczną przygotował zespół Art z Zespołu Szkół w Wyszogrodzie, który prowadzi Katarzyna Kamińska.

tekst i fot. rad

Zobacz kolejny artykuł

Kto doi krowy? Roboty!

Rolnictwo to bardzo szybko rozwijająca się dziedzina gospodarki. Jednak wielu z nas nie ma pojęcia …