Upadłość konsumencka – kiedy po jej ogłoszeniu można zacząć zarabiać?

Złożenie wniosku w przedmiocie upadłości konsumenckiej to niezwykle poważny krok, który zawsze powinien zostać dogłębnie przeanalizowany. Jej ogłoszenie bowiem wiąże się z bardzo poważnymi konsekwencjami, czego należy być świadomym od samego początku. Jeżeli jednak już ktoś podejmie decyzję o wszczęciu postępowania upadłościowego, po jakim czasie od ogłoszenia upadłości może zacząć zarabiać, aby móc od początku budować swój majątek bez obawy o utratę pieniędzy?

Upadłość konsumencka – kilka słów na ten temat

Upadłość konsumencka  polega na redukcji lub umorzeniu zadłużenia osoby fizycznej, która trwale utraciła swoją płynność finansową. Co jest niezwykle istotne, dłużnik nie może wprowadzić się w ten stan wskutek umyślnego działania lub zaniechania bądź też rażącego niedbalstwa. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie ochrony wierzycielom. Instytucja ta została wprowadzona do polskiego systemu prawnego w 2009 roku, jednakże 6 lat później ustawa została znowelizowana. W ten sposób zliberalizowane zostały przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej, co przełożyło się na wzrost liczby składanych wniosków.

Upadłość konsumencka a wysokość dochodów dłużnika

Mówiąc najprościej, najlepiej zawsze byłoby, gdyby dłużnik możliwie najszybciej podniósł wysokość swoich dochodów. Wówczas nie byłoby konieczności ogłaszania upadłości konsumenckiej. W praktyce różnie z tym jednak bywa. Nie zawsze bowiem możliwe jest zarabianie większych pieniędzy. Ponadto wielu dłużników celowo zaniża wysokość swoich dochodów przed ogłoszeniem upadłości z nadzieją, że dzięki temu uda się im zachować większą część swojego majątku po licytacji. Nie jest to jednak działanie do końca prawidłowe, albowiem z majątku dłużnika zostanie dokonane zaspokojenie wierzycieli.

Kiedy można zacząć normalnie zarabiać?

Kluczowym momentem jest tutaj prawomocne ustalenie planu spłaty wierzycieli. Jak przyznaje specjalista z wrocławskiej Kancelarii Ptak i Wspólnicy, Od tego momentu dochody dłużnika są wolne od wszelkich czynności egzekucyjnych, a ponadto nie wchodzą już w skład masy upadłości. Oznacza to, że jest to chwila, od której każdy wnioskodawca może rozpocząć zarabianie, gdyż jego nowe dochody będą skutecznie zabezpieczone przez prawo. Co ważne, wysokość uzyskiwanych dochodów ma bezpośredni wpływ na wysokość rat, które są do spłacenia. Im będą one wyższe, tym spłata zadłużenia nastąpi szybciej, co jest korzystne z punktu widzenia nie tylko dłużnika, ale i wierzyciela.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiążę się najczęściej z utratą poszczególnych składników majątku. W niektórych sytuacjach nie ma niestety innej możliwości, po prostu trzeba zacząć wszystko od nowa. Warto jednak pamiętać, że po prawomocnym ustaleniu planu spłaty wierzycieli można już zacząć normalnie zarabiać, bowiem uzyskiwane od tej chwili dochody są wolne od działań egzekucyjnych oraz nie wchodzą w skład masy upadłości.

Zobacz kolejny artykuł

Wybrano najlepszych na Mazowszu!

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana …

Gadżety reklamowe na targi – trendy i specyfika

Targi branżowe to jedna z najlepszych szansę na skuteczną promocję firmy – zwłaszcza wśród klientów …