Strategiczna inwestycja dla rozwoju Płocka

– Trasa północno-zachodnia, która pełnić będzie rolę obwodnicy Płocka, otworzy nowe tereny inwestycyjne i umożliwi rozwój miasta – mówi prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Droga powstaje etapami od prawie czterech lat. Jesienią 2014 roku został otwarty pierwszy odcinek, który połączył rondo im. Wojska Polskiego z ul. Otolińską. Całkowity koszt wykonania tego fragmentu trasy północno-zachodniej (wraz z projektem, wykupem gruntów itp.) sięgnął 38,9 mln zł, dofinansowanie unijne (jeszcze z perspektywy 2007-2013) – wyniosło 28,7 mln zł. Ten pierwszy odcinek pozwolił na skierowanie pojazdów z ładunkami niebezpiecznymi poza zabudowane obszary Płocka.
Drugi odcinek już jest gotowy
Prace przy budowie drugiego etapu już się zakończyły. Obecnie trwają procedury odbiorowe. Ten odcinek trasy łączy rondo na ul. Otolińskiej z tzw. węzłem „Bielska”. Droga ma jedną jezdnię oraz dodatkowe pasy do włączenia się do ruchu (oraz drogi serwisowe).

Drugi odcinek trasy w liczbach:
– główna jezdnia – 2,75 km długości;
– łącznice, pozwalające zjechać z trasy na ul. Bielską – prawie 830 metrów;
– drogi serwisowe z sięgaczem do ul. Otolińskiej – 3,63 km.
Łącznie powstało ponad 7,2 km nowych dróg, które łączą się z węzłem „Bielska” – czyli dwoma wiaduktami: drogowym (po którym przebiega ul. Bielska) i kolejowym. Obwodnica przebiega pod nimi. Wiadukt kolejowy ma przęsło o długości ponad 39 metrów, jego szerokość to ponad 8,6 metra, a wysokość pod przęsłem – 5,5 metra.
Wiadukt drogowy w ul. Bielskiej ma długość 37 metra, szerokość – 17,80 m, jezdnia ma szerokość 10,50 m (3 pasy po 3,5 m) i chodnik o szerokości 3,90 m. Światło pionowe pod obiektem wynosi 5,12 m.
Wyjazdem z trasy na ul. Bielską sterować będzie sygnalizacja świetlna. Prawdopodobnie w czerwcu droga będzie oddana do użytku.

Trzy mosty i wiadukt

Trzeci odcinek „poprowadzi” trasę północno-zachodnią od ul. Bielskiej w kierunku kombinatu i połączy się z ul. Długą. Długość tej trasy przekracza nieco 2 km, ale łącznie – wraz z drogami serwisowymi i technologicznymi – powstanie tu 5,3 km dróg. Na tym odcinku drogi powstaną cztery obiekty inżynieryjne. Będą to trzy mosty:
– nad dopływem Brzeźnicy: dwuprzęsłowy o długości 91,4 m
– nad samą rzeką Brzeźnicą: dwuprzęsłowy o długości 60,4 m
– oraz w ciągu nowej ul. Przemysłowej, nad rzeką Brzeźnicą czteroprzęsłowy o długości 113 m. Będzie to czwarty co do długości most w Płocku.
Powstanie również dwupoziomowy węzeł „Trzepowo”, czyli wiadukt nad skrzyżowaniem trasy z nową ul. Przemysłową.

– Jest to duża inwestycja, bo jej koszt przekracza 127 mln zł, w tym dofinansowanie z UE wynosi około 100 mln zł – mówi prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. – Roboty budowlane chcemy zakończyć do 30 czerwca 2018.

Rozwój, ekologia, bezpieczeństwo

Budowa drugiego i trzeciego odcinka trasy to projekt pod nazwą „Budowa Trasy północno-zachodniej miasta Płocka” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, działanie – 7.1 Infrastruktura drogowa, typ projektów: Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi.
Jego celem głównym jest zwiększenie konkurencyjności tzw. Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka przez wzrost dostępności i spójności komunikacyjnej północnego Mazowsza.
Budowa trasy północno-zachodniej przyniesie miastu i jego mieszkańcom niezliczony szereg korzyści.

Warto je wyliczyć:
– droga pozwoli dojechać do terenów, przeznaczonych pod inwestycje przemysłowe na północy Płocka
– ciężkim pojazdom, także tym z ładunkami niebezpiecznymi, pozwoli dotrzeć bezpośrednio do kombinatu, co poprawi również stan miejskich ulic;
– pozwoli szybciej dojechać z centrum do kombinatu (z ronda im. Wojska Polskiego do PKN ORLEN będzie można dojechać w około 10 minut);
– odciąży centrum Płocka od ruchu aut osobowych, przez co obniży hałas i poprawi stan środowiska naturalnego oraz podniesie poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym (uatrakcyjni w ten sposób centrum Płocka).

Zobacz kolejny artykuł

Zdobądź Fundusze Europejskie