Nie masz środków, ale masz pomysł? Nowa pula dofinansowania na 2018 rok

Nie trać szansy i już teraz sprawdź, czy otrzymasz dofinansowanie. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził harmonogram konkursów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Znajdź konkurs, w który wpisuje się w Twój projekt. W zasięgu są 24 konkursy i łącznie blisko 470 mln zł.

Jako przedsiębiorca możesz skorzystać ze środków na wsparcie działalności badawczo-rozwojowej: nawiązanie współpracy z naukowcami, tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, eksperymentowanie i poszukiwanie nisz rozwojowych i innowacyjnych. Będą także środki na internacjonalizację. Dofinansowanie dla firm z sektora MŚP to ponad 113 mln zł.
Od nowego roku zachęcamy przedstawicieli administracji publicznej oraz służby zdrowia do dalszego rozwoju e-usług. Pula unijnych pieniędzy to ponad 25 mln zł.
Będzie także można ubiegać się o dofinansowanie inwestycji wpływających na efektywność energetyczną oraz przeprowadzenie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i wymianę urządzeń grzewczych. Kwota przeznaczona na te działania to prawie 50 mln zł.
Ponad 251 mln zł przeznaczono na projekty społeczne, które mogą realizować przedsiębiorcy, czy inne podmioty prawne.

Reklama

Składaj wnioski na projekty aktywizacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Wspieraj osoby oddalone od rynku pracy, rodziny wielodzietne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, zależne i niesamodzielne oraz
wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym. Możesz też realizować projekty: edukacji przedszkolnej, ogólnej, upowszechniające kompetencje kluczowe wśród osób dorosłych, doskonalenia zawodowego uczniów oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego.
A jeśli masz pomysł na projekt ułatwiający powrót do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, to czeka na Ciebie konkurs o wartości ponad 19 mln zł.

Już dziś zapisz się na powiadomienia o naborach i złóż wniosek o dofinansowanie.
Harmonogram oraz informacje o konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu. Nabory organizują Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.
Zapraszamy do kontaktu z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, lub Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Płocku przy ul. Kolegialnej 19, tel. 22 542 27 14, infolinia: 801 101 101 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora), e-mail: punkt_plock@mazowia.eu.

 

Zobacz kolejny artykuł

Wybrano najlepszych na Mazowszu!

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana …

Gadżety reklamowe na targi – trendy i specyfika

Targi branżowe to jedna z najlepszych szansę na skuteczną promocję firmy – zwłaszcza wśród klientów …