Rozwój transportu miejskiego z funduszami unijnymi

Parkingi, nowe autobusy, a może kolejne kilometry ścieżek rowerowych? Unijne dofinansowanie komunikacji miejskiej jest w zasięgu mazowieckich samorządów, ich jednostek organizacyjnych i przedsiębiorstw realizujących zadania transportowe.

Fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 pomogą w rozwoju transportu miejskiego. Dofinansowanie pokryje kompleksowe inwestycje dotyczące zakupu autobusów niskoemisyjnych, tworzenia parkingów „Parkuj i Jedź”, ścieżek rowerowych, wykorzystania systemów do zarządzania ruchem. Możliwy jest zakup autobusów spełniających normę EURO VI, zwłaszcza z napędem alternatywnym, czyli na przykład elektrycznym, gazowym, czy hybrydowym.

Reklama

Ze środków programu regionalnego rozwijamy transport przyjazny dla mieszkańców i środowiska. Zachęcamy do korzystania z komunikacji miejskiej zapewniając nowoczesne autobusy, miejsca parkingowe zlokalizowane w ważnych ciągach komunikacyjnych, tworzymy ułatwienia dla rowerzystów i pieszych – powiedział Wiesław Raboszuk Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.

Pula środków to ponad 64 mln zł.
O unijne dofinansowanie można ubiegać się do 3 października. Konkurs skierowany jest do samorządów, ich związków i stowarzyszeń, samorządowych jednostek organizacyjnych, a także przedsiębiorstw wykonujących zadania w zakresie publicznego transportu miejskiego. Wsparcie wyniesie nawet 80 procent kosztów kwalifikowalnych projektu. Nabór prowadzi Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Preferujemy działania jak najbardziej kompleksowe, integrujące różne środki transportu. Szanse na unijne dofinansowanie zwiększa realizacja projektu w partnerstwie, a także na terenach rewitalizowanych, czyli znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej – powiedział Grzegorz Świętorecki Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

 

Gdzie szukać informacji?
Informacje o konkursie 4.3.1 „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” dostępne są na stronie
www.funduszedlamazowsza.eu.
Zapraszamy do kontaktu z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Euro-
Pejskich w Warszawie lub Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Płocku przy ul. Kolegialnej 19, tel. 22 542 27 14, infolinia:
801 101 101 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora), e-mail:
punkt_plock@mazowia.eu.

Nie zwlekaj, już dziś złóż wniosek o dofinansowanie.
Fundusze z RPO WM są naprawdę w Twoim zasięgu! A jeśli chcesz dowiedzieć się,
jak realizować projekty unijne, przyjedź na 8. Forum Rozwoju Mazowsza już 25-26 października. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.forumrozwojumazowsza.eu.

Zobacz kolejny artykuł

Fotowoltaika – sprawność w pochmurne dni

Fotowoltaika to prężnie rozwijająca się technologia, korzystająca z zasobów energii odnawialnej – promieniowania słonecznego. Z …