Najnowsze informacje

Remont na Twojej klatce schodowej teraz z unijnym wsparciem

Odnowiona klatka schodowa, a może nowe windy? Teraz fundusze unijne w zasięgu Twojej spółdzielni. Poniżej informacja o środkach unijnych na odnowę budynków mieszkalnych.

Kolejna dobra wiadomość – przyznano unijne dofinansowanie na ożywienie terenów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Do 13 września można ubiegać się o dofinansowanie odnowy wspólnych przestrzeni w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Pula środków to ponad 32 mln zł. Nabór prowadzi Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

O fundusze mogą ubiegać się m.in. samorządy i ich jednostki organizacyjne, organizacje poza-rządowe, instytucje pomocy społecznej, instytucje kultury, przedsiębiorstwa (w tym przedsiębiorstwa społeczne), spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe. Dofinansowanie wyniesie nawet do 70 procent kosztów kwalifikowalnych inwestycji – zaznacza Wiesław Raboszuk, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.

Dodatkowo, jest możliwość uzyskania wsparcia z budżetu państwa w wysokości do 15 procent. Warunkiem ubiegania się o fundusze jest posiadanie przez gminę aktualnego programu rewitalizacji, który określa inwestycje istotne z perspektywy mieszkańców i rozwoju lokalnego.

Dofinansowanie obejmie zatem inwestycje mające na celu odnowę części wspólnych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Możliwe jest też włączenie prac z zakresu termomodernizacji. Planowane działania muszą być częścią szerszych działań rewitalizacyjnych i wynikać z przy-jętego gminnego programu rewitalizacji. Projekt należy zrealizować do końca czerwca 2020 roku.

Należy pamiętać, że działania rewitalizacyjne w RPO WM stanowią narzędzie do wprowadzania zmian społeczno-gospodarczych. Do tej pory zrealizowaliśmy nabory dotyczące zmiany sposobu użytkowania rynków, placów czy skwerów tak, aby sprzyjać także rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości – powiedział Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Gdzie szukać informacji?
Informacje o konkursie (Działanie 6.2 typ projektów: „Odnowa tkanki mieszkaniowej,
w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych”) zamieszczono na www.funduszedlamazowsza.eu.

Zapraszamy do kontaktu z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, infolinia: 801 101 101 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora), lub Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Płocku przy ul. Kolegialnej 19, tel. 22 542 27 14,
e-mail: punkt_plock@mazowia.eu.

Nie zwlekaj, już dziś przekaż
informacje o unijnym dofinansowaniu
zarządcy obiektu. Unijne środki
są naprawdę w Twoim zasięgu!

Kampania współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zobacz kolejny artykuł

Co warto wiedzieć o RODO?

RODO, czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (inny skrót GDPR), obowiązuje w całej Unii …

Z czego zbudowany jest jacht żaglowy?

Wakacyjny urlop można spędzać w różny sposób, na leżakowaniu, uprawianiu ogródka lub podróżowaniu. Jednak warto …