Jak uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć męża? Krótki poradnik.

 

Śmierć męża w tragicznym wypadku komunikacyjnym jest niepowetowaną stratą, która odbija znaczące piętno na psychice i dalszym życiu. Zgodnie z literą prawa małżonka ma prawo do dochodzenia licznych świadczeń odszkodowawczych. Jak jednak w praktyce uzyskać należną rekompensatę po stracie męża? Poniżej prezentujemy krótki poradnik odszkodowawczy.

Kto wypłaci odszkodowanie dla żony zmarłego poszkodowanego?

Jak stanowi Kodek cywilny jeśli wskutek uszkodzenia ciała nastąpiła śmierć poszkodowanego to sprawca jest zobowiązany do naprawienia szkody. Małżonka zmarłego w wypadku ma prawo wystąpić o należną rekompensatę do sprawcy zdarzenia. W praktyce każdy posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek posiadania polisy ubezpieczeniowej OC. Osoby, które straciły bliskiego w wypadku występują o świadczenia do Towarzystwa Ubezpieczeniowego w którym sprawca zakupił polisę OC. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy zbiegł on z miejsca zdarzenia lub nie posiadał ważnego ubezpieczenia. Wtedy świadczenia wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który następnie będzie dochodził ich zwrotu od sprawcy wypadku.

Jaka rekompensata jest należna poszkodowanej żonie?

Katalog świadczeń należnych żonie po stracie męża jest bardzo szeroki i w zależności od stanu faktycznego, małżonka ma prawo rościć do nich prawo:

  • zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby – to rekompensata za krzywdę niematerialną, czyli ból i cierpienie fizyczne oraz psychiczne. Jej wysokość ustalana jest z uwzględnieniem więzi emocjonalnej, kwestii posiadania dzieci, a także długotrwałości i sposobu przeżywania żałoby po zmarłym. Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej  jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym.
  • stosowne odszkodowanie – to rekompensata przyznawana w sytuacji znacznego pogorszenia sytuacji majątkowej. Mowa tutaj o pomocy nie tylko finansowej, ale też przy organizacji gospodarstwa domowego, a także wychowywaniu dzieci.
  • zwrot kosztów pochówku – osoba ponosząc koszty pogrzebu zmarłego poszkodowanego ma prawo do dochodzenia na podstawie dokumentów źródłowych ich zwrotu.
Reklama

 

W jaki sposób dochodzić odszkodowania po śmierci męża?

Żadne środki pieniężne nie są w stanie zrekompensować, tak dotkliwej straty, jak śmierć męża. Uzyskana rekompensata może jednak pozwolić sprostać trudnościom życiowym i umożliwić pewniejsze spoglądanie w przyszłość. Małżonka chcąca dochodzić świadczeń zobowiązana jest wystąpić samodzielnie lub z pomocą kancelarii odszkodowawczej do Towarzystwa Ubezpieczeniowego z wnioskiem odszkodowawczym. W dokumencie tym należy wskazać o jakie świadczenia wnioskuje wraz z zaznaczeniem konkretnej kwoty roszczenia. Ważną częścią wniosku jest uzasadnienie, w którym wdowa musi zawrzeć wpływ zdarzenia na jej psychikę, życie i przyszłość oraz relacje jakie łączyły ją ze zmarłym mężem. Do wniosku należy też dołączyć wszelkie dokumenty potwierdzające dochodzone roszczenia np. ubytek w dochodzie. Uzyskiwanie odszkodowania i zadośćuczynienia nie jest zadaniem prostym. Jeśli nie posiadamy odpowiedniej wiedzy prawnej i umiejętności negocjacyjnych warto skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii odszkodowawczej.

Zobacz kolejny artykuł

Zdobądź Fundusze Europejskie

     

Jeden komentarz

  1. Temat zadośćuczynień w Polsce jest bardzo słabo uregulowany. Z tego powodu wypłacane kwoty są bardzo różne. Wiele zależy od tego, jak się uargumentuje poszczególne kwoty. Ważne jest także to, by nie akceptować raczej pierwszej kwoty zaproponowanej przez ubezpieczyciela. Złożenie odwołania pozwoli zazwyczaj wywalczyć choć lekką podwyżkę zadośćuczynienia. Na stronie porównywarki Ubea można znależć więcej porad dotyczących zadośćuczynień oraz odszkodowań z OC.