Jak obliczyć podatek dochodowy?

Każda osoba, która osiąga w Polsce legalny dochód, zobowiązana jest do opłacania podatku dochodowego. Niektórzy uważają, że taki obowiązek dotyczy wyłącznie firm, ale to oczywiście nie prawda. Podatek dochodowy bowiem muszą płacić osoby fizyczne, ale i prawne. Zatem nie ma znaczenia, czy jesteśmy zatrudnieni na etacie, czy też prowadzimy firmę jednoosobową. Wiele osób, szczególnie tych świadczących pracę w jakiejś firmie, nie ma pojęcia w jaki sposób obliczyć podatek dochodowy, gdzie go wpłacić i w jakim terminie. Nie jest to rzecz obowiązkowa, bowiem tego muszą dopilnować pracodawcy. Niestety w przypadku przedsiębiorców, którzy chcą obliczać podatek dochodowy samodzielnie, nie jest to już takie proste. Dlatego też w poniższym artykule podpowiemy jak go obliczyć na przykładzie różnych rodzajów opodatkowania.

Rodzaje opodatkowania – co należy wiedzieć?

Zgodnie z prawem, każdy kto rozpoczyna działalność gospodarczą, podlega w sposób automatyczny opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Później do 20 stycznia następnego roku ma prawo przejść na podatek liniowy, albo ryczałtowy. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że inna forma opodatkowania obowiązuje tylko przez rok, dlatego w kolejnych latach należy składać następne oświadczenia do Urzędu Skarbowego o zmianie formy opodatkowania, albo powrocie do zasad ogólnych.

Warto zapoznać się z różnicami w opcjach opodatkowania, ażeby dokonać właściwego wyboru:

 • podatek progresywny – inaczej obliczanie podatku na zasadach ogólnych według skali podatkowej (18% od dochodu do 85 528zł i 32% od wyższych dochodów). Przedsiębiorca może od dochodu odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne, a od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także kwotę, która pomniejsza składki, czyli 556,02 zł,
 • podatek liniowy – to forma opodatkowania wybierana przez firmy, które osiągają wysokie dochody, bowiem niezależnie od ich wielkości muszą zapłacić 19% podatek. Nie można jednak w tym wypadku odliczyć składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, ani odliczyć kwoty 556,02 zł,
 • podatek zryczałtowany – w tym wypadku nie jest wymagane prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, a tylko ewidencji przychodów. Można w tym wypadku odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od podatku dochodowego.

  Obliczanie poszczególnych rodzajów podatku dochodowego

 Podatek progresywny

 • podliczamy najpierw przychód od początku roku w sposób narastający. Podliczamy również koszty w taki sam sposób i odejmujemy uzyskaną kwotę od przychodów. To daje nam kwotę dochodu,
 • od kwoty dochodu możemy odliczyć stratę z ubiegłego roku, a także sumę składek na ubezpieczenia społeczne,
 • otrzymana kwota to dochód, który podlega opodatkowaniu. Musimy ją zaokrąglić do pełnych złotych,
 • kwotę tę mnożymy przez 18% (jeżeli nie przekracza ona 85 528 zł), albo przez 32%,
 • od otrzymanej kwoty należy odjąć składki na ubezpieczenia zdrowotne (7,75% od podstawy),
 • od tak ogrzanej kwoty należy odliczyć zaliczki na podatek dochodowy,
 • później, w przypadku 18% podatku odejmujemy kwotę 556,02, czego nie wolno robić przy wyższych stawkach,
 • tak uzyskana kwota to podatek należny fiskusowi.

 Podatek liniowy

 • obliczamy kwotę dochodu w taki sam sposób jak wyżej i odliczamy również składki na ubezpieczenie społeczne i stratę,
 • uzyskaną kwotę mnożymy jednakże przez 19% i zaokrąglamy,
 • od kwoty podatku odliczamy składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także zaliczkę na podatek dochodowy. Uzyskana kwota to należny podatek (nie odliczamy kwoty 556,02 zł).

 Podatek zryczałtowany

 • najpierw obliczamy przychody za cały rok podatkowy, bez odliczenia kosztów,
 • od tej kwoty odejmujemy składki na ubezpieczenie społeczne,
 • uzyskaną kwotę należy zaokrąglić do pełnych złotówek, następnie pomnożyć przez stawkę podatku, która przypisana jest do rodzaju działalności,
 • od tak uzyskanej kwoty możemy odjąć 7,75% podstawy składek przeznaczonych na ubezpieczenie zdrowotne,
 • na samym końcu otrzymujemy kwotę, którą należy zaokrąglić. Jest to suma podatku dochodowego, którą jesteśmy winni Urzędowi Skarbowemu.

Miejmy na uwadze, że począwszy od tego roku Ministerstwo Finansów wprowadziło usługę Twój e-PIT umożliwiającą rozliczenie PITu przez Internet. Dzięki niej podatnicy rozliczający się na podstawie PIT 37 i PIT 38 mogą skorzystać z przygotowanej dla nich deklaracji. Mają także możliwość edycji i wprowadzania ewentualnych zmian.

Zobacz kolejny artykuł

Zdobądź Fundusze Europejskie