Fundusze unijne w Twoim zasięgu

Cały czas jest szansa na pozyskanie środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Już w październiku Samorządy będą mogły ubiegać się o środki na kompleksowe wsparcie integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy w ramach współpracy międzysektorowej. Wsparciem zostaną objęte także osoby niesamodzielne, starsze i te z zaburzeniami psychicznymi. A co w zasięgu przedsiębiorców? Inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie niezbędne do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad nowymi produktami i usługami.

Wsparcie z RPO WM 2014-2020 pozwoli zrealizować regionalny program zdrowotny w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci. Środki przeznaczone na informatyzację usprawnią funkcjonowanie i poprawią dostępność do administracji publicznej, służby zdrowia, kultury i bibliotek.
Instytucje Otoczenia Biznesu, do 15 października br., mają szansę na pozyskanie funduszy dla sektora MŚP. Przedsiębiorcy także mogą aplikować o środki na inwestycje
w infrastrukturę badawczo-rozwojową jednostek naukowych do 4 grudnia br. Do końca roku planowany jest jeszcze konkurs dla firm ubiegających się o dofinansowanie procesów eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych.

Gdzie szukać informacji?

Nie zwlekaj, już dziś zapisz się na powiadomienia
o naborach i złóż wniosek o dofinansowanie. Fundusze z RPO WM są naprawdę w Twoim zasięgu!
Informacje o konkursach organizowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.
Zapraszamy do kontaktu z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74,
lub Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Płocku przy ul. Kolegialnej 19,
tel. 22 542 27 14, infolinia: 801 101 101 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora), e-mail:
punkt_plock@mazowia.eu.
Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak realizować projekty unijne, przyjedź na 8. Forum Rozwoju Mazowsza już 25-26 października. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.forumrozwojumazowsza.eu.

Zobacz kolejny artykuł

Dlaczego warto posiadać ważne OC?

OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych to obowiązkowe zobowiązanie każdego kierowcy. Nie wszyscy …