Najnowsze informacje

Posterunki w gminach do likwidacji?

Na początku roku płocka Komenda Policji wystosowała do samorządów powiatu płockiego, na których terenie funkcjonują posterunki policji, pisma z prośbą o umorzenie bieżących kosztów ich funkcjonowania, w postaci czynszu, opału czy opłat za prąd. Trudna sytuacja finansowa policji zaniepokoiła radnych powiatu, którzy podczas marcowej sesji złożyli w tej sprawie interpelację.
Grupa radnych PiS interpelację skierowała do komendanta policji w Płocku Jarosława Bracha. – Chcieliśmy uzyskać informację, czy problemy finansowe policji nie spowodują likwidacji posterunków w powiecie – podkreśla Maciej Jabłoński, radny powiatu płockiego.
W pisemnej odpowiedzi na interpelację Jarosław Brach zapewnił, że aktualnie nie podejmuje żadnych działań związanych z likwidacją jakiegokolwiek posterunku policji na terenie powiatu. Poinformował również, że utrzymanie właściwego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Płocku wymaga nie tylko sprawnego działania policjantów, ale również odpowiedniego zabezpieczenia logistycznego oraz stworzenia właściwych warunków do realizacji tych działań. Zaznaczył, iż w interesie społeczności lokalnej jest prawidłowe funkcjonowanie takich jednostek, jak komisariaty i posterunki policji, przy pomocy których władze samorządowe mogą zapewnić mieszkańcom swojego terenu bezpieczeństwo.
W piśmie czytamy dalej, że obecna nienajlepsza kondycja finansowa policji powoduje, iż zaczyna brakować środków na niektóre stałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek. Dlatego też komenda zwróciła się do starosty powiatu płockiego, prezydenta miasta Płocka oraz wójtów i burmistrzów powiatu z prośbą o rozważenie możliwości wsparcia miejscowego posterunku lub przekazania środków na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Policji w Płocku w zakresie utrzymania budynku, w którym znajduje się posterunek, przejęcie niektórych zobowiązań dotyczących opłat czynszowych, rachunków za prąd czy ogrzewanie oraz zakup podstawowych artykułów biurowych.
Zdaniem Jarosława Bracha tematem dyskusji i konsultacji z przedstawicielami samorządów gminnych i powiatu może być problematyka aktualnie istniejących posterunków policji. Komendant stawia pytanie, czy posterunki powinny być nadal w takiej strukturze organizacyjnej (około 6-9 etatów), bez możliwości zapewnienia całodobowej służby na terenie gminy, czy też należałoby utworzyć posterunki o zdecydowanie większym składzie osobowym (około 20-25 etatów), obejmujące zasięgiem działania kilka gmin. Szef płockiej policji poprosił starostę oraz radnych powiatowych o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
Radny Maciej Jabłoński nie jest odpowiedzią komendanta do końca usatysfakcjonowany. – Liczyliśmy na to, że Jarosław Brach będzie starał się pozyskać środki na funkcjonowanie posterunków w ministerstwie, a nie ponownie prosił o wsparcie z budżetów starostwa czy gmin powiatu płockiego.
Jak sytuację oceniają samorządowcy z naszego regionu? Mariusz Bieniek, zastępca burmistrza Wyszogrodu, podkreśla, że na razie Rada Miasta i Gminy w Wyszogrodzie podjęła decyzję o umorzeniu zaległości wynikających z funkcjonowania posterunku policji, ale jeśli chodzi o bieżące utrzymywanie jednostki, to decyzja jeszcze nie zapadła. – W ubiegłym roku dołożyliśmy policji 70 tys. zł. Jest to dużo. Jeśli już mamy dokładać na utrzymanie instytucji, która ma dbać o bezpieczeństwo mieszkańców, to lepiej jest powołać własną, która będzie nam bezpośrednio podlegała. Dlatego rozważamy, aby w następnym roku na terenie Wyszogrodu powołać do życia straż miejską. Ostatnio Zakroczym powołał taką instytucję i jest z jej funkcjonowania zadowolony.
Co do skuteczności działania policji, to zdaniem Mariusza Bieńka sytuacja nie jest zbyt różowa. Posterunek policji w Wyszogrodzie obsługuje gminę i miasto Wyszogród oraz gminę Mała Wieś, ale podczas nocnych patroli policjanci z tego posterunku pilnują porządku nawet w czterech gminach. – Na około 27 tys. mieszkańców przypada wtedy jeden lub dwa patrole. Dlatego warunkiem finansowania jednostek policji przez samorządy powinno być również zwiększenie ilości patroli, aby to bezpieczeństwo było na wyższym poziomie – zaznacza zastępca burmistrza Wyszogrodu.
Wraz z gminą Mała Wieś Wyszogród dofinansował zakup samochodu. Funkcjonariuszom kupują także tonery do drukarek, papier do ksero, a nawet długopisy. Utrzymują już wszystko poza pensjami policjantów, a jak podkreślają, nie mają żadnego wpływu na ich działalność.
Komisariaty policji funkcjonują w Płocku i Gąbinie, natomiast posterunki w: Słupnie, Radzanowie, Nowym Duninowie, Łącku, Słubicach, Bielsku, Drobinie, Bodzanowie, Brudzeniu Dużym, Starej Białej, Staroźrebach i Wyszogrodzie.
Marcin Śmigielski