Żywność dla 600 osób z gminy

600 mieszkańców gminy Gostynin skorzystało z pomocy żywnościowej, którą przekazał zarząd rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bielsku koło Płocka. Trafiła ona do osób najbardziej potrzebujących, żyjących w trudnej sytuacji finansowej między innymi z powodu bezrobocia.
Pomoc żywnościowa została skierowana do osób najbardziej potrzebujących, których dochód nie przekracza 150 procent odpowiedniego kryterium dochodowego, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (nie więcej niż 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 771 zł w przypadku osoby w rodzinie).
Z zaoferowanej formy pomocy skorzystało około 600 osób z terenu gminy Gostynin, wytypowanych przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Żywność przekazał zarząd rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bielsku koło Płocka, w ramach realizacji Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014–2020”, finansowanego przez Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Produkty zostały wydawane przez pracowników GOPS-u.
Z Bielska do gminy Gostynin żywność przewiózł bezinteresownie Zakład Komunalny w Solcu. (eg)

Zobacz kolejny artykuł

Nagrody dla twórców kultury

Mirosława Pietrzak, Tadeusz Biniewicz i Stanisław Augustyniak otrzymali nagrody miasta Gostynina za zasługi dla kultury. …

Jubileusz Związku Niewidomych

Gostynińskie Koło Polskiego Związku Niewidomych obchodziło jubileusz półwiecza działalności. W Gostynińskim Centrum Edukacji spotkali się …