Zgoda na umowę bez przetargu

Dwukrotnie musieli zebrać się radni miejscy, aby podjąć uchwałę w sprawie bezprzetargowego trybu zawarcia umowy ze spółką Termy Gostynińskie, na dzierżawę działki z odwiertem. Z powodu braku kworum w pierwszym dniu udało się to koalicji w radzie dopiero w drugim dniu obrad.
Za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowy tryb zawarcia umowy ze spółką Termy Gostynińskie na dzierżawę działki z odwiertem badawczo-eksploatacyjnym głosowało siedmioro radnych (z Gostynińskiej Wspólnoty Samorządowej i SLD). Na nic zdało się odczytanie apelu trojga radnych z opozycji o odłożenie głosowania do czasu zakończenia śledztwa w sprawie term. Prowadzi je Prokuratura Okręgowa w Płocku na podstawie nieprawidłowości stwierdzonych przez NIK przy realizacji term.
Także dalsza dyskusja wokół projektu uchwały była dość burzliwa. Między innymi radny Paweł Kalinowski pytał o wartość omawianej działki. Usłyszał, że odwiert kosztował 11,5 mln zł bez podatku VAT, zaś za sam odwiert zapłacił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z kolei radny Marek Małkowski pytał o termin podpisania aktu notarialnego na sprzedane w maju działki, a Zbigniew Jakubaszek o to, co się stało z pieniędzmi z jej sprzedaży. Mimo wątpliwości uchwała przeszła. Burmistrz Włodzimierz Śniecikowski przekonywał, że jeszcze w tym roku podpisany zostanie akt notarialny na sprzedane działki, zaś spółka może wykorzystać odwiert tylko w celach termalnych.
Warunki dzierżawy mają być określone w odrębnej umowie dzierżawy, zawartej w celu przeznaczenia nieruchomości na cele budowy i funkcjonowanie obiektu pod nazwą Centralny Park Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku Termy Gostynińskie, po dokonaniu zakupu przez spółkę Termy Gostynińskie nieruchomości przeznaczonych do celów związanych z budową i funkcjonowaniem tejże inwestycji.
Poza tym radni wyrazili zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Agencja Rozwoju i Promocji „Zamek”. Kapitał zakładowy spółki z kwoty 327 000 zł został podwyższony do kwoty 447 000 – czyli o 120 000 zł. 120 nowo utworzonych udziałów obejmie w całości gmina miasta Gostynina, jako jedyny wspólnik. Zapewnienie spółce dodatkowych środków w kapitale zakładowym umożliwi kontynuowanie działalności statutowej zamkowej spółki.     (eg)

Zobacz kolejny artykuł

11. Gminne Dożynki Ekologiczne

Gmina Gostynin zaprasza na 11. Gminne Dożynki Ekologiczne, które odbędą się w niedzielę 9 września …

Burmistrz kandydatem na burmistrza

W środę, 22 sierpnia Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło swojego kandydata na urząd burmistrza Gostynina – …