Za pomoc rolnictwu

Niemiec Josef Rottenaicher z powiatu Altötting w Bawarii, członek Katolickiego Ruchu Ludowego, który zajmuje się kontaktami partnerskimi z powiatem gostynińskim, został laureatem Nagrody im. ks. bpa Romana Andrzejewskiego za rok 2012. Dla regionu Gostynina to znak, że nowy współpracownik zasługuje na zaufanie.
Josef Rottenaicher od lat 80. aktywnie angażował się w pomoc polskim rolnikom. Doprowadził m.in. do włączenia się Katolickiego Ruchu Ludowego w Niemczech i diecezji Passau w Bawarii w organizowanie pomocy dla Polski. Wspomagał podziemną „Solidarność” Rolników Indywidualnych, przyczynił się do powstania Tygodnika „Solidarność” oraz Tygodnika Rolników „Obserwator”.
Już bardziej współcześnie Bawarczyk zaangażował się w organizację praktyk dla młodych rolników w Niemczech, kursów językowych, konferencji w zakresie problematyki unijnej w rolnictwie, jak również pomocy materialnej – dostaw dla polskich rolników: maszyn rolniczych, nawozów i materiału siewnego. Za swoją działalność Josef Rottenaicher wyróżniony został medalem przyznanym mu za pomoc powodzianom przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (1998 r.), złotym medalem „Krzyż i Pług” Katolickiego Ruchu Ludowego (2002 r.), medalem Wolnego Państwa Bawaria (2007 r.). W 2012 r. otrzymał polski Złoty Krzyż Zasługi za „budowanie mostów między Polakami i Niemcami”.
Laureat, dziękując za przyznaną mu nagrodę, powiedział po polsku, że poczytuje ją sobie za wielki honor i przyjmuje z wdzięcznością. Wyraził też życzenie, aby pieniądze z nagrody zostały przeznaczone według uznania „Solidarnej Wsi”. Poza tym wymienił wydarzenia, które były „ważnymi prekursorami” dla jego zaangażowania w Katolickim Ruchu Ludowym na rzecz rolnictwa. Wymienił m.in. „wspaniałe produkty uboczne” Soboru Watykańskiego II, np. list polskich biskupów do Konferencji Biskupów Niemieckich w 1965 r. oraz wybór papieża Jana Pawła II w 1978 roku.
Na zakończenie swojego wystąpienia przytoczył zdanie z listu gratulacyjnego, jaki otrzymał od biskupa w Passau Wilhelma Schramla. Napisano w nim, że „zakorzenienie w wierze katolickiej oraz w życiu Kościoła, troska o stworzenie, jak i odpowiedzialność za obszary wiejskie, mogą zostać określone jako filary mostu, na którym opiera się zarówno pańskie zaangażowanie, jak i powstaje połączenie z naszymi europejskimi sąsiadami”.
Josef Rottenaicher od kilku miesięcy pracuje na rzecz nawiązania kontaktów partnerskich powiatu Gostynin z powiatem Altötting w Bawarii. W uroczystości, która odbyła się w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, uczestniczyli wicestarosta gostyniński Andrzej Kujawski oraz Grzegorz Geisler, przewodniczący komisji rozwoju gospodarczego, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa.
Nagroda im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego została ustanowiona przez Fundację „Solidarna Wieś”, by honorować osoby szczególnie zasłużone dla wszechstronnego rozwoju polskiego rolnictwa. W tym roku została wręczona po raz dziewiąty.
W poprzednich latach nagrodę tę otrzymali m.in. prof. Andrzej Stelmachowski, ks. bp Alojzy Orszulik, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska czy Roman Kluska. Josef Rottenaicher jest pierwszym laureatem Nagrody im. bpa Romana Andrzejewskiego, który nie jest Polakiem.    (eg)
fot. Starostwo Powiatowe w Gostyni

Zobacz kolejny artykuł

Sport też jest dla ducha

Ponad 200 osób, w tym rodziny, wzięły udział w IX Rodzinnym Rajdzie Rowerowym im. św. …