Najnowsze informacje

Z Żuromina do Gostynina

Młodszy inspektor mgr Wiesław Guziński objął funkcję komendanta Komendy Policji w Gostyninie. Zastąpił mł. insp. Piotra Lenarcika, który został skierowany do pracy w Żurominie. W przekazaniu gostynińskiej jednostki uczestniczył m.in. insp. Janusz Stępniak, zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.
Komendant Wiesław Guziński ma 48 lat. W policji pełni służbę od 1990 r. Wcześniej pracował w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu oraz na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Żurominie. Warto wiedzieć, że KPP w Żurominie w 2011 r. zajęła trzecie w województwie, jeśli chodzi o wykrywalność przestępstw w siedmiu kategoriach: kradzież cudzej rzeczy, kradzież samochodu, kradzież z włamaniem, bójka lub pobicie, rozbój lub wymuszenie rozbójnicze, uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie mienia. Poza tym w mieście zmalała liczba wypadków drogowych, do czego przyczyniła się sprawna kontrola nietrzeźwych kierowców.
Dotychczasowy Komendant Powiatowy Policji w Gostyninie mł. insp. Piotr Leonarcik decyzją Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji został przeniesiony na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Żurominie. Piotr Leonarcik był komendantem w Gostyninie od lutego 2010 r. Od wiosny br. z powodu choroby przebywał na zwolnieniu lekarskim. Od lipca tego roku funkcję p.o. Komendanta Policji Powiatowej w Gostyninie powierzono mł. insp. Dariuszowi Mikulskiemu.
Uroczystość przekazania jednostki odbyła się w obecności zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego insp. Janusza Stępniaka, starosty Jana Baranowskiego, zastępcy burmistrza Jadwigi Kaczor, wójta gminy Gostynina Edmunda Zielińskiego, wójta gminy Pacyny Krzysztofa Woźniaka oraz Prokuratora Rejonowego Mariusza Klimczewskiego. Starosta gostyniński dziękował za pracę mł. insp. Piotrowi Leonarcikowi, natomiast nowemu komendantowi życzył satysfakcji z pełnienia służby w Gostyninie.     (eg)
fot. Starostwo Powiatowe w Gostyni

Zobacz kolejny artykuł

Nagrody dla twórców kultury

Mirosława Pietrzak, Tadeusz Biniewicz i Stanisław Augustyniak otrzymali nagrody miasta Gostynina za zasługi dla kultury. …

Jubileusz Związku Niewidomych

Gostynińskie Koło Polskiego Związku Niewidomych obchodziło jubileusz półwiecza działalności. W Gostynińskim Centrum Edukacji spotkali się …