Najnowsze informacje

Wizyta Pierwszej Damy

Wyjątkowego gościa przyjmowali w swoich progach opiekunowie, uczniowie i mieszkańcy Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Matki Celiny Borzęckiej w Mocarzewie w powiecie gostynińskim: odwiedziła ich z wizytą prywatną Agata Kornhauser-Duda, żona Prezydenta RP.
W przyjaznej atmosferze Pierwsza Dama obejrzała krótki występ wychowanków ośrodka, zapoznała się z jego działalnością i funkcjonowaniem. Odwiedziła także i spotkała się indywidualnie w pokojach z dziećmi mieszkającymi na stałe w Mocarzewie.
Podczas wizyty w ośrodku Agata Kornhauser-Duda zapoznała się również z działalnością Fundacji Bogaci Miłosierdziem oraz planami budowy nowego Domu Opieki – Domu Spełnionych Marzeń na terenie Mocarzewa. Ta miła dla wszystkich wizyta ma być kolejnym krokiem w rozwoju idei budowy tego wyjątkowego domu. Wspólne rozmowy dotyczyły też troski o niepełnosprawnych. Poza tym Pani Prezydentowa zaprosiła dzieci i młodzież z Mocarzewa do odwiedzenia Pałacu Prezydenckiego w Warszawie.
Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Matki Celiny Borzęckiej w Mocarzewie koło Sannik działa od 1924 r., choć wielokrotnie zmieniał swój charakter. Ośrodek prowadzony jest przez siostry zmartwychwstanki. Od 1957 r. ma charakter wychowawczy, choć na początku tylko dla dziewcząt. W 1994 r. nastąpiła reorganizacja placówki i do ośrodka zaczęto przyjmować także chłopców. Podopieczni ośrodka uczą się w dwupiętrowym budynku z salą gimnastyczną. W 1998 r. przeprowadzono remont internatu i wybudowano łącznik pomiędzy szkołą a ośrodkiem.
Obecnie w ośrodku znajduje się Zespół Szkół i Placówek Specjalnych. W szkołach wchodzących w skład zespołu uczą się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Jest to obecnie około 80 uczniów. W szkole podstawowej prowadzone jest wczesne wspomaganie. Ma na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Objęte nim są dzieci, które posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania, wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
Od 2009 roku dyrektorem ośrodka w Mocarzewie jest s. Bernadetta Pogorzelska, która z wielkim zapałem i zaangażowaniem tworzy bezpieczne warunki przebywania wychowanków w ośrodku, unowocześnia warsztat pracy oraz dba o promocję ośrodka w środowisku lokalnym i perspektywiczny rozwój powierzonej placówki.

(eg)
fot. Powiat Gostynin

Zobacz kolejny artykuł

Kandydatka PSL na burmistrza Gostynina

Mariola Józwiak-Węclewska będzie kandydatką na Burmistrza Miasta Gostynina z ramienia PSL Porozumienie Społeczne. Podczas spotkania …

W poszukiwaniu korzeni

Rodzinne miasto swojego dziadka Nute (Nathana) Motyla odwiedził w lipcu Oded Szaron z Izraela wraz …