Warto znać przepisy

Na terenie Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego uczniowie szkół z terenu powiatów gostynińskiego, sierpeckiego, płockiego oraz Płocka rywalizowali w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruch Drogowym oraz Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.

Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w 2018 r. doszło do 31 410 wypadków drogowych. Statystyki mówią o 2 838 osobach zabitych w 2018 r. (w odniesieniu do danych sprzed dwóch lat to o siedem osób więcej). W 2018 r. było mniej o 22 wypadki ze skutkiem śmiertelnym. Zwiększenie liczby zabitych spowodowane jest tym, że częściej dochodziło do wypadków, w których ginęła więcej niż jedna osoba. Najwięcej wypadków odnotowano w terenie zabudowanym, ale najbardziej tragiczne w skutkach były te, do których doszło na drogach poza miastem, przy dużej prędkości. Z tej przyczyny kierujący spowodowali prawie 6 100 wypadków, w których zginęło 745 osób, co stanowi jedną czwartą wszystkich zabitych.
Udało się zmniejszyć liczbę zabitych wśród pieszych – w 2018 pod kołami zginęło o 90 osób mniej niż dwa lata wcześniej. Optymizmem nie napawają jednak dane dotyczące użytkowników jednośladów. W 2018 roku w wypadkach drogowych zginęło 238 motocyklistów, to o siedem osób więcej niż dwa lata wcześniej. Przybyło też rannych – policja odnotowała 2 459 przypadków (o 428 więcej). Rowerzystów zginęło 284 – o 64 osoby więcej niż w 2017 roku. Specjaliści od ruchu drogowego uważają, że niepokojący jest wzrost liczby ofiar śmiertelnych. Zgodnie z Narodowym Programem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 2018 r. nie powinno zginąć więcej niż 2 286 osób, czego jednak nie udało się osiągnąć.
Tyle statystyk. A ponieważ wiadomo, że „czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”, od 2013 r. realizowany jest Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zakładający ograniczenie, a w dłuższej  perspektywie czasowej całkowite wyeliminowanie ofiar w wypadkach drogowych. Cel ten można osiągnąć między innymi poprzez właściwą edukację komunikacyjną społeczeństwa od najmłodszych lat. Służy ona wychowaniu świadomego uczestnika ruchu drogowego, który respektuje i szanuje prawa innych. Bardzo ważną rolę w tym zakresie ma do spełnienia szkoła. Tylko wspólne i spójne działania całego społeczeństwa i państwa doprowadzą do zmiany zachowań uczestników ruchu drogowego.
W działania te doskonale wpisują się odbywające się każdego roku, pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych, turnieje bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ich celem jest popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, a także podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
W roku szkolnym 2018/2019 ruszyła ich kolejna edycja. Na terenie Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego przez dwa dni uczniowie szkół z terenu powiatu gostynińskiego, sierpeckiego, płockiego oraz miasta Płock rywalizowali ze sobą w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruch Drogowym oraz Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.
Uczniowie mieli do rozwiązania test wiedzy oraz konkurencje praktyczne z zakresu pierwszej pomocy, przepisów ruchu drogowego oraz tor przeszkód. Turniej rozegrany został jako eliminacje rejonowe, z których po dwie najlepsze drużyny w każdej kategorii uzyskały awans do finału wojewódzkiego. Wyniki turnieju są następujące:
BRD I grupa wiekowa (do lat 12):
I miejsce – Szkoła Podstawowa im. A. Małkowskiego w Szczawinie Kościelnym;
II miejsce – Szkoła Podstawowa im. F. Chopina w Sannikach;
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 21 w Płocku.
BRD II grupa wiekowa (powyżej 12 lat):
I miejsce – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 w Płocku;
II miejsce – Szkoła Podstawowa im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku;
III miejsce – Gimnazjum im. Książąt Mazowieckich w Sannikach.
MTM (szkoły ponadgimnazjalne):
I miejsce – Zespół Szkół im. Skłodowskiej-Curie w Gostyninie;
II miejsce – Branżowa Szkoła I Stopnia w GCE;
III miejsce – Technikum w GCE.
Turniej zorganizowany został tradycyjnie przez Starostwo Powiatowe w Gostyninie przy współudziale KPP Gostynin, PSP Gostynin, OSP Białotarsk, OSK K. Klejna, OSK R. Garstka, OSK A. Mordzak, OSK K. Markus oraz GCE.

(eg)
fot. GCE

Zobacz kolejny artykuł

Śpiew rodzi uśmiech

„Śpiew rodzi uśmiech” – pod takim hasłem już po raz dziewiąty odbył się w Specjalnym …