W starostwie o pieniądzach na programy społeczne

Zarząd powiatu gostynińskiego spotkał się z organizacjami pozarządowymi działającymi na jego terenie. Celem spotkania było przekazanie informacji o możliwościach uzyskania wsparcia finansowego ze środków, którymi dysponuje Samorząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Dotychczasową współpracę powiatu gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi przedstawił starosta Arkadiusz Boruszewski. Podziękował on m.in. członkom Klubu Seniora w Szczawinie Kościelnym za zaangażowanie podczas dożynek wojewódzkich. Możliwości aktywności społecznej dla organizacji pozarządowych omówiła Urszula Wojtalewicz, kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie Filia w Płocku.
Z kolei Tomasz Kominek, dyrektor Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie Delegatura w Płocku oraz Karol Krajewski przedstawili programy, z których mogą aktualnie korzystać organizacje pozarządowe, ubiegające się o wsparcie finansowe ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Ich dokładny opis znajduje się na stronie www.mazovia.pl. Natomiast wicestarosta Maria Wróblewska zasygnalizowała, że zarząd powiatu gostynińskiego widzi potrzebę współpracy z organizacjami pozarządowymi i że są już planowane pierwsze pomysły wspólnych działań. Taka współpraca może przynieść wiele korzyści obopólnych, ale może być również „doskonałą integracją z wykorzystaniem potencjału i możliwości, jakie mają organizacje pozarządowe”.

(eg)
fot.  Starostwo Powiatowe w Gostyninie

Zobacz kolejny artykuł

637 lat temu Gostynin otrzymał prawa miejskie

8 marca Roku Pańskiego 1382 książę piastowski Siemowit IV nadał Gostyninowi prawa miejskie. Jednak sam …