fot. Benedykt Józkowiak

W krainie nad Niemnem

Zwiedzanie Grodna, Nowogródka i Lidy znalazło się w programie wycieczki, jaką dla gostynian zorganizowała parafia pw. Miłosierdzia Bożego. Niektórzy z jej uczestników mieli okazję odwiedzić ziemie, z których pochodzą ich przodkowie oraz stanąć nad grobami bliskich.
Znajdująca się obecnie w granicach Białorusi Grodzieńszczyzna to kraina nad Niemnem, kojarzona niezmiennie z twórczością Elizy Orzeszkowej, wierszami wieszcza Adama Mickiewicza oraz piosenkami śpiewanymi przez Czesława nomem omen Niemena, a właściwie Wydrzyckiego.
Ten swoisty „kraj lat dziecinnych” postanowili zwiedzić mieszkańcy Gostynina w czasie wycieczki zorganizowanej przez parafię pw. Miłosierdzia Bożego. Niektórzy z uczestników wrócili podczas tej podróży do swoich korzeni, bo na przykład urodzili się na Grodzieńszczyźnie albo stamtąd pochodzili ich krewni.
Głównym punktem programu wycieczki było zwiedzanie Grodna. Gostynianie między innymi podziwiali je podczas rejsu statkiem po rzece. Poza tym, już na własnych nogach, odwiedzali miejscowe zabytki i kościoły, w tym odrestaurowany Nowy Zamek, w którym Sejm RP zatwierdził II rozbiór Polski, a król Stanisław August Poniatowski podpisał abdykację. Natomiast Stary Zamek był w przeszłości częstym miejscem pobytu króla Stefana Batorego. Uwagę Polaków zwróciła też jedna z najstarszych w Europie cerkwi, której patronują święci prawosławni Borys i Gleb. Oczywiście nie dało się też nie zwrócić uwagi na miejscowe relikty epoki komunizmu, w tym pomniki Lenina. Natomiast miłym polskim akcentem był pomnik pisarki Elizy Orzeszkowej, która przez wiele lat mieszkała w Grodnie. Uczestnicy wyprawy zwiedzili też słynne Bohatyrowicze i grób Jana i Cecylii z powieści „Nad Niemnem”.
Poza tym gostynianie odwiedzili Wasiliszki – rodzinną miejscowość Czesława Wydrzyckiego, czyli Czesława Niemena. Piosenkarz wyjechał z Białorusi do Polski w latach 50., ale w Grodnie jest muzeum jego imienia. Duże wrażenie zrobił na nich także XVI-wieczny zamek w Mirze, w którym Adam Mickiewicz w „Panu Tadeuszu” umiejscowił spór między rodami Sopliców i Horeszków. Piękny architektonicznie okazał się również pałac w Nieświeżu, będący w przeszłości rezydencją rodu Radziwiłłów.
Urokliwy okazał się też Nowogródek – miejsce dzieciństwa wieszcza Mickiewicza. W nowogródzkiej farze znajduje się słynący łaskami obraz Matki Boskiej Nowogródzkiej. Znana jest tragiczna historia sióstr nazaretanek, które zginęły męczeńską śmiercią 1 sierpnia 1943 r., gdy dobrowolnie zgłosiły się na gestapo, ofiarując swoje życie w zamian za życie 120 mężczyzn z Nowogródka i okolic. Mężczyźni przeżyli, a nazaretanki zostały beatyfikowane przez papieża Jana Pawła II w Rzymie 5 marca 2000 r.
Gostynianie zwiedzili ponadto w Nowogródku dworek Mikołaja Mickiewicza, ojca poety (obecnie znajduje się w nim muzeum Adama Mickiewicza), wzgórze z ruinami zamku i kopiec wieszcza. Byli też w Lidzie i nad jeziorem Świteź. Na zakończenie zgodnie orzekli, że wyprawa na Białoruś na zawsze pozostanie w ich dobrej pamięci. (eg)

Zobacz kolejny artykuł

Matejko na Zamku

Wyhaftowany nicią obraz Jana Matejki „Bitwa pod Wiedniem” zaprezentowano na Zamku Gostynińskim. Jest to największy …