Trzy filary samodzielności: Po półmetku

Kiedy cztery miesiące temu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie inicjowano projekt „Trzy Filary Samodzielności: Emocje; Wiedza; Praktyka”, nikt nie sądził, że w ciągu tak krótkiego czasu uda się zrealizować tak wiele. Unijne środki wykorzystane zostały na cele związane z poprawą bytu społeczności lokalnej.
Projekt „Trzy Filary Samodzielności: Emocje; Wiedza; Praktyka” gostynińskie PCPR realizuje w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ciągu minionych czterech miesięcy udało się zrealizować to, co było zaplanowane: – Wyłoniona w drodze rekrutacji grupa 20 osób uczestniczyła we wszystkich zaplanowanych działaniach – relacjonuje Adam Chromiak, koordynator projektu. – Uczestnicy projektu wzięli udział w spotkaniu inauguracyjnym, integracyjnie odwiedzili Słoneczną Farmę w Budach Lubieńskich, angażowali się w różne formy zajęć edukacyjno-zawodowo-zdrowotnych. Był to trening kompetencji i umiejętności społecznych (czyli 12 indywidualnych spotkań z psychologiem), spotkania grupowe z doradcą zawodowym, z psychologiem grupowym, a także kursy: języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego dla 11 uczestników projektu. Ponadto udało się zorganizować kursy zawodowe: kurs ratownika WOPR, księgowości komputerowej i barmana-kelnera, a także turnus rehabilitacyjny w Ustroniu Morskim – wymienia A. Chromiak.
Ważne jest również to, że osoby biorące udział w projekcie zostały ubezpieczone od nieszczęśliwych zdarzeń. Poza tym w ramach promocyjnego pakietu uczestnicy oraz osoby z ich otoczenia otrzymali potrzebne gadżety (m.in. notatniki oraz koszulki z logo projektu).
Jednym z elementów projektu było także powołanie w powiecie doradcy ds. osób niepełnosprawnych. Została nim Dominika Pułkownik, która przyjmuje niepełnosprawnych codziennie, od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 13.00, w PCPR przy ul. Ozdowskiego 1. Zdaniem nowego doradcy wskazówki i pomoc uzyskane w PCPR pozwolą rozwiązywać problemy dnia codziennego, a podejmowane działania będą zmierzały do ułatwienia funkcjonowania w środowisku lokalnym.
Poza tym w ramach „Trzech Filarów” dokonano niezbędnych do projektu zakupów. Na potrzeby uczestników oraz doradcy ds. osób niepełnosprawnych został zakupiony m.in. komputer dotykowy z drukarką oraz oprogramowaniem.
Ale to nie wszystko, co zamierzają zrobić w gostynińskim PCPR. W najbliższym czasie planowane są dalsze kursy zawodowe dla uczestników. Będzie to kurs podstaw obsługi komputera oraz kurs prawa jazdy kategorii B.
Uczestnikami projektu opiekuje się zespół kilku osób: pracownik socjalny Milena Serwatkiewicz, doradca ds. osób niepełnosprawnych Dominika Pułkownik, księgowa Magdalena Zgierska, specjalista ds. finansowych Małgorzata Ostrowska i Alina Sommerfeld, która zajmuje się obsługą administracyjną i dokumentacją działań projektu. Całość koordynuje Adam Chromniak, natomiast wszystkimi zadaniami zarządza Klementyna Glinka, dyrektor PCPR w Gostyninie.
(eg)

Zobacz kolejny artykuł

Muszą się przebudzić

Dzienny Punkt Wsparcia Osób Uzależnionych i Ich Rodzin „Przebudzenie”, to nowa placówka o charakterze pomocowym. …