Najnowsze informacje

Trzeba kształcić inżynierów

Rektor Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, starosta i wicestarosta gostynińscy oraz dyrekcja LO im. T. Kościuszki podpisali list intencyjny o współpracy. Porozumienie ma przyczynić się do przygotowania kadr dla ogólnopolskiej uczelni oraz do rozwoju naukowego licealistów.
Ogólnie podpisane porozumienie zakłada, że uczelnia, powiat i „ogólniak” będą wspólnie podejmować działania na rzecz rozwoju i edukacji, propagować wiedzę techniczną, przygotowywać przyszłe kadry inżynieryjno-techniczne, współdziałać na rzecz społeczności lokalnej i regionu. Zakłada ono ponadto prowadzenie badań naukowych oraz wykonywanie ekspertyz i prognoz.
List intencyjny o współpracy podpisali: rektor – komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, starosta gostyniński Jan Baranowski, wicestarosta Andrzej Kujawski i Anna Banach-Latoszek, dyrektor LO im. T. Kościuszki w Gostyninie. Ma on przyczynić się do wszechstronnego rozwoju wszystkich trzech instytucji.
Na mocy podpisanego porozumienia WAT zobowiązał się do objęcia patronatem naukowym LO. Zajęcia i konsultacje dla uczniów prowadzić będą nauczyciele akademiccy. Pomogą oni też w opracowywaniu zajęć w szkole, będą współpracować podczas konkursów i imprez: olimpiad, festiwali nauki, dni otwartych. Strony podjęły się też współorganizowania imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, kulturalnych i historycznych. Uczniowie klas maturalnych w LO otrzymają możliwość udziału w studenckich kołach naukowych oraz utworzenia na stronie internetowej akademii połączeń ze stroną internetową szkoły. Poza tym WAT dostarczy szkole publikacje o charakterze naukowym, które mogą być wykorzystywane w procesie dydaktycznym.
Z kolei powiat gostyniński zobowiązał się do wspierania działań umożliwiających rozwój współpracy z uczelnią i umieszczenia w materiałach promocyjnych informacji o WAT oraz o projektach, ofertach i działaniach realizowanych przez akademię.
Na uwagę zasługuje duża rola LO. Zobowiązało się ono do propagowania wśród uczniów oferty studiów w WAT, współudziału w organizowaniu konkursów i imprez o charakterze naukowym i poznawczym (olimpiady, festiwale nauki, dni otwarte, itp.), zapraszania studentów kierunków cywilnych i wojskowych do udziału w spotkaniach naukowych, kulturalnych i imprezach patriotycznych, organizowanych na terenie szkoły. Podobnie jak w przypadku powiatu, w dokumentach szkolnych i materiałach promocyjnych szkoły znajdą się informacje o współpracy z uczelnią.
A żeby oprócz pracy było też trochę przyjemności, sygnatariusze porozumienia zobowiązali się do wzajemnego udziału w różnego rodzaju uroczystościach, inicjowanych przez trzy strony podpisane w liście intencyjnym.    (eg)

Zobacz kolejny artykuł

Nagrody dla twórców kultury

Mirosława Pietrzak, Tadeusz Biniewicz i Stanisław Augustyniak otrzymali nagrody miasta Gostynina za zasługi dla kultury. …

Jubileusz Związku Niewidomych

Gostynińskie Koło Polskiego Związku Niewidomych obchodziło jubileusz półwiecza działalności. W Gostynińskim Centrum Edukacji spotkali się …