Szpital wzięty

7 marca lubelska spółka Arion Med przejęła w dzierżawę szpital w Gostyninie. Ostateczna decyzja została podjęta po uzyskaniu informacji o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, prowadzonego na wniosek firmy Magellan – jednego z wierzycieli, u którego na 7,5 mln zł zadłużony był szpital.
Do przejęcia szpitala doszło, ponieważ Starostwo Powiatowe w Gostyninie spełniło zawarte porozumienia i umowy. Gdyby Arion Med w ciągu siedmiu dni od tego momentu nie przejął szpitala, mógłby ponieść karę. Zostały spełnione wszystkie zobowiązania także ze strony Arion Med. Oczekiwanie na przejęcie szpitala trwało około 5 miesięcy, dlatego decyzja o przejęciu placówki w nocy z 6 na 7 marca przyjęto z zadowoleniem w zarówno w Gostynine, jak i w Lublinie. – Przejmujemy szpital, mając świadomość ogromu pracy jaką musimy włożyć w celu odbudowania jego wiarygodności, ale jednocześnie z dużym optymizmem patrzymy w przyszłość – mówi nowy dyrektor Dariusz Socha.
Z kolei zdaniem Piotra Łukaszczyka z Arion Med firma nigdy też nie zamierzała odstąpić od dzierżawy, pomimo trudności z doprowadzeniem procesu do szczęśliwego końca. Nie wycofa się też pomimo faktu, że sprzęt w szpitalu wciąż jest zajęty przez komornika. – Ogólna sytuacja szpitala jest i tak lepsza niż szpitala w Biłgoraju, przejmowanego ponad dwa lata temu. Grupa ARION Szpitale istnieje po to, aby takim szpitalom jak ten w Gostyninie pomagać wyjść na prostą – stwierdzał P. Łukaszczyk.
Zdaniem wicestarosty Andrzeja Kujawskiego, do przejęcia szpitala przyczyniło się wiele osób, w tym jego dotychczasowy dyrektor Krzysztof Osmański oraz pracownicy szpitala. – Wielu z nich zdawało sobie sprawę, jak trudna była to sytuacja. Przypomnę, że w szpitalu musiały zostać dokonane zmiany. Pojawienie się operatora to znak, że szpital będzie funkcjonował. W dotychczasowej formie nie było na to szans – przekonuje A. Kujawski.
Spółka ARION Szpitale prowadzi dwie placówki zdrowotne: w Biłgoraju i w Łęcznej. Spółka została założona w 2009 r. przez trzy osoby: Piotra Rucińskiego, Rafała Radwańskiego i Waldemara Wierzbę – lekarzy i managerów ochrony zdrowia. Od stycznia 2010 r. jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. W lutym 2010 r. udziałowcem spółki i wiceprezesem zarządu ARION Szpitale sp. z o.o. został Karol Spiczyński. Informacje o spółce Arion Med można znaleźć na stronie: www.arion-szpitale.pl.
Dnia 2 października 2012 r. spółka podpisała umowę dzierżawy szpitala w Gostyninie na okres 30 lat. Za dzierżawę budynków szpitalnych i sprzętu ma ona płacić miesięcznie 110 tys. zł netto. Budynki szpitala oraz wyposażenie nadal stanowić będą własność powiatu gostynińskiego.
W związku z przekazaniem Arion Med dwóch przedsiębiorstw Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie: szpitala w Kruku oraz Przychodni Rejonowej w Gostyninie, z dniem 7 marca zmianie uległy numery telefonów Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) w Gostyninie przy ulicy 3. Maja 45 (wchodzącej w skład Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej).
Obecnie kontakt z Przychodnią POZ oraz dyrekcją SPZOZ można uzyskać pod następującymi numerami: rejestracja POZ – tel. 24 235 03 90 oraz 24 235 03 91; sekretariat dyrektora – tel. 24 235 03 80; fax 24 235 03 85.    (eg)

Zobacz kolejny artykuł

Szansa na dobry zawód

II Powiatowe Targi Edukacji i Rozwoju odbyły się w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w …