Szansa na dobry zawód

II Powiatowe Targi Edukacji i Rozwoju odbyły się w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie. Połączone zostały z dniem otwartym szkoły, przyciągnęły tłumy z Gostynina i okolic. W organizację przedsięwzięcia włączyły się: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Płocku i Wojewódzki Urząd Pracy oddział w Płocku.

Adresatami II Powiatowych Targów Edukacji i Rozwoju w Gostyninie była młodzież, która być może już za kilka miesięcy rozpocznie naukę w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie: uczniowie klas ósmych oraz klas trzecich gimnazjalnych. Z tej okazji placówka szeroko otworzyła drzwi swoich pracowni, w których młodzież szkolna prezentowała kierunki kształcenia, zawody oraz umiejętności, jakie nabywają uczniowie. Poza tym zorganizowano liczne wystawy tematyczne, pokazy, konkursy oraz prezentacje multimedialne.
Młodzież uczestnicząca w targach mogła też wziąć udział w prelekcjach dotyczących rynku pracy, przygotowanych przez przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Płocku, Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Płocku. Wszystko po to, aby młodzież jak najlepiej przygotować do pracy na rynku lokalnym ogólnopolskim i europejskim.
Zamiarem organizatorów targów było, aby przyniosły one wiele korzyści młodzieży kończącej edukację we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych powiatu Gostynin. – Za główny cel organizacji targów stawiamy sobie propagowanie wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, najstarszych klas szkół gimnazjalnych i szkół podstawowych przedsiębiorczej postawy na rynku pracy i świadomego kreowania własnej ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej. Poprzez dzisiejsze targi chcemy przekazać informacje o warunkach na rynku – zapewniła dyrektor Izabela Sieradzka.

Reklama

Goście oraz uczniowie szkoły mieli okazję zapoznać się z propozycjami szkół wyższych, szkół policealnych, instytucji działających na rynku pracy oraz pracodawców. Swoje oferty prezentowały: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Politechnika Warszawska Filia w Płocku, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, Centrum Szkolenia Służb Ochrony Delta we Włocławku, Prywatne Studium Techniki Dentystycznej w Płocku, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku, Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Płocku, Płocki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku, Agencja Pracy Adecco Sp. z o. o., Jaga Temp sp. z o.o.
Jeśli chodzi o instytucje rynku pracy, to obecne były: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Płocku, Wojewódzki Urząd Pracy oddział w Płocku, Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie. Byli też obecni ewentualni pracodawcy: Orlen Serwis S. A., Orlen KolTrans S. A., Orlen Ochrona, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Płocku, Policja, Straż Pożarna, Służba Więzienna, Avone Cosmetics Sp. z o.o.
Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Kowalskiej 5 w Gostyninie powstał w 1967 r. jako Technikum Elektryczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Dyrektorem szkoły jest Izabela Sieradzka (od 2007 r.), a wicedyrektorem Jolanta Syska-Szymczak. W roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie można uczyć się w sześciu klasach pierwszych Technikum: 5-letnim dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej; 4-letnim dla absolwentów gimnazjum: technik informatyk; technik elektronik; technik obsługi turystycznej; technik ekonomista.
Jeśli chodzi o Liceum Ogólnokształcące, to placówka proponuje: 4-letnie LO dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej oraz 3-letnie LO dla absolwentów gimnazjum, realizujące przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, historia/WOS, matematyka, geografia, chemia, WF (do wyboru trzy przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym).

(eg)
fot. Gostynin24. pl

Zobacz kolejny artykuł

Rodem z Ziemi Gostynińskiej

75 lat temu miała miejsce jedna z najsłynniejszych bitew świata – o Monte Cassino. Walczyli …