Stroje od fundacji

Sumę ponad 82 tys. zł przekazała Fundacja Orlen – Dar Serca na rzecz Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Solec” z gminy Gostynin. Dzięki temu młodzi artyści mają nowe stroje ludowe, niezbędne podczas ich działalności kulturalnej.
Fundacja Orlen – Dar Serca realizuje społeczną misję PKN Orlen SA. Koncern paliwowy od wielu lat wspiera inicjatywy związane z rozwojem kultury i zachowaniem dorobku kulturalnego, m.in. współpracuje z najważniejszymi płockimi instytucjami kultury, takimi jak Muzeum Mazowieckie, Biblioteka im. Zielińskich czy Płocka Orkiestra Symfoniczna.
Uroczyste przekazanie strojów Dziecięcemu Zespołowi Pieśni i Tańca „Solec” odbyło się podczas koncertu. Akt darowizny z rąk prezesa Orlen oraz prezesa Fundacji Orlen – Dar Serca odebrała Anna Wojciechowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Solcu, w której działa zespół. Gośćmi uroczystości były osoby, które wspierają zespół, m.in. marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, poseł na Sejm RP Piotr Zgorzelski i wójt Gostynina Edmund Zieliński.
Fundacja Orlenu, doceniając osiągnięcia Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca,,Solec”, przekazała na potrzeby artystów 206 kompletów tradycyjnych strojów ludowych. Dzięki temu młodzi artyści będą mogli popularyzować walory regionalnego i narodowego folkloru Mazowsza. – W dobie hip-hopu te wspaniałe dzieciaki chcą tańczyć taniec ludowy, krzewić kulturę oraz robić wszystko, aby ona nie zaginęła, Kocham ich za to – wyznała ze wzruszeniem dyrektor Anna Wojciechowska.
Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca,,Solec” powstał w 2008 r. przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu. Młodzi artyści osiągają liczne sukcesy na festiwalach oraz konkursach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej, m.in. w Chorwacji, Serbii i Bułgarii. Zespół „Solec” miał możliwość występowania także na placu Świętego Piotra w Watykanie.
W przeciągu 5 lat swojej działalności dzieci zatańczyły na około 60 koncertach, nie licząc występów dla publiczności ze środowiska lokalnego.
– Nie da się tańczyć tańca ludowego bez strojów ludowych. Funkcjonowanie zespołu folklorystycznego wymaga ogromnych nakładów finansowych, przekraczających często możliwości zespołu. Tymczasem zespół „Solec” jest niewątpliwie perełką na tle innych zespołów w naszym regionie. Propaguje polską ludowość i upowszechnia dziedzictwo kulturowe Mazowsza. Poprzez śpiew i taniec podkreśla tożsamość regionalną zespołu, spełniając misję sceniczną edukacji regionalnej w środowisku młodzieży wiejskiej. Pragnie ocalić od zapomnienia to, co powinno być drogie wszystkim Polakom: polską kulturę i tradycję – mówią osoby związane z zespołem.     (eg)

Zobacz kolejny artykuł

Dobra szkoła z Polnej

Część artystyczna w wykonaniu uczniów pt. „GCE droga do sukcesu”, rozstrzygnięcie konkursu „Fizyka może być …