fot. Urząd Miasta Gostynina

Stoi nowy sąd

W Gostyninie oficjalnie oddano do użytku nowy budynek Sądu Rejonowego. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz władze lokalne. Zgodnie stwierdzono, że nowy obiekt spełnia potrzebne standardy i z pewnością usprawni pracę organów sprawiedliwości w mieście i powiecie.
W otwarciu nowego gmachu Sądu Rejonowego w Gostyninie uczestniczyli m.in. wiceminister Łukasz Plebiak z Ministerstwa Sprawiedliwości, starosta gostyniński Tomasz Matuszewski oraz burmistrz Paweł Kalinowski. Prezes sądu Anna Ostrowska przypomniała gościom historię sądownictwa w Gostyninie. Dziękowała też wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania obiektu. Teraz zapewni on pracownikom dobre warunki do pracy i usprawni przyjmowanie interesantów.
Z kolei burmistrz Paweł Kalinowski życzył przedstawicielom organów sprawiedliwości „satysfakcji z wypełnianych obowiązków i sprawiedliwych wyroków”. Natomiast starosta Tomasz Matuszewski obiecał budowę parkingu przy sądzie. W czasie wizyty w sądzie goście i pracownicy zwiedzili m.in. sale rozpraw, salę konferencyjną, archiwum i pomieszczenia biurowo-administracyjne.
Nowy budynek sądu powstawał od 2013 roku. Jego budowa kosztowała 12 mln zł. Gmach zajmuje 3.071 m kw. Siedzibę mają w nim wszystkie wydziały: I Cywilny, II Karny, III Rodzinny i Nieletnich, IV Ksiąg Wieczystych, Sekcja Wykroczeniowo-Wykonawcza, Zespół Kuratorskiej Służby Sadowej, Samodzielna Sekcja Administracyjna oraz Biuro Obsługi Interesantów. Obiekt został wyposażony w nowoczesne systemy, takie jak: nagłośnienie sal rozpraw i pokojów świadków, a także cyfrowa rejestracja przebiegu rozpraw i telewizja dozorowa. (eg)

Zobacz kolejny artykuł

637 lat temu Gostynin otrzymał prawa miejskie

8 marca Roku Pańskiego 1382 książę piastowski Siemowit IV nadał Gostyninowi prawa miejskie. Jednak sam …