Sto pytań na stulecie

W Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. T. Kościuszki, z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, odbył się Gostyniński Turniej Historyczny pt. „Sto pytań na sto lat niepodległości”.
Organizatorem wydarzenia było gostynińskie liceum. Konkurs adresowany był do młodzieży szkolnej oraz wszystkich chętnych, dorosłych mieszkańców Gostynina. Składał się ze stu pytań zamkniętych, sformułowanych w ten sposób, że każde z nich dotyczyło jednego roku: i tak na przykład pierwsze zadanie związane było z rokiem 1918, drugie z 1919, trzecie z 1920, aż do pytania nr 100 dotyczącego roku 2017. Czas na napisanie testu wyniósł 100 minut.
Laureatami konkursu zostali:
W kategorii szkół:
· I miejsce – Błażej Głowacki z Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku;
· II miejsce – Jakub Przybyszewski z Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. T. Kościuszki w Gostyninie;
· III miejsce – Wiktor Jędrzejczak z Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. T. Kościuszki w Gostyninie.
W kategorii open:
· I miejsce – Arkadiusz Szulczewski;
· II miejsce – Anna Nowicka;
· III miejsce – Marek Osmałek.
Organizatorzy konkursu wyrazili nadzieję, że dzięki takim inicjatywom młode pokolenie będzie interesować się historią swojego regionu, ale też całej Polski. Z kolei dorosłym osobom dał on szansę na wykazanie się znajomością faktów historycznych z przeszłości rodzinnego kraju.

(eg)
fot. LO im. T. Kościuszki w Gostyninie

Zobacz kolejny artykuł

Warto znać przepisy

Na terenie Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego uczniowie szkół z terenu powiatów gostynińskiego, sierpeckiego, płockiego oraz Płocka …