Najnowsze informacje

Stawki wzrosną

Głównym punktem III sesji Rady Miasta była dyskusja o podatkach w 2011 roku. Wiadomo już, że w nowym roku mieszkańcy Gostynina zapłacą wyższe stawki podatkowe. Na przykład przyjęte przez Radę Miasta podatki od nieruchomości są maksymalne bądź bardzo bliskie maksymalnych.
Podwyżka podatków dotyczyć będzie zarówno budynków mieszkalnych, nieruchomości, jak i podatku płaconego od posiadania psa. Opłata od posiadania psa, zgodnie z przyjętą uchwałą, wzrośnie o 50 proc. i wyniesie 30 zł za rok. Właściciele czworonogów będą mogli zapłacić ten podatek w dwóch częściach. W mieście jest zarejestrowanych około 650 psów. Jeszcze w starym roku miasto zachęcało mieszkańców, aby brali psy ze schroniska w Kotliskach koło Kutna. Gwarantowało to zwolnienie od płacenia podatku.
Z przeprowadzonych przez pracowników Urzędu Miasta szacunków wynika, że dla budynku mieszkalnego o pow. 50 m kw. roczny podatek wzrośnie o około 2 zł. Dla budynku o powierzchni 100 m kw. wraz z działką o powierzchni 500 m kw. podatek wzrośnie już o około 12 zł na rok.
Stawki podatków od nieruchomości odpowiednio wyniosą:
– od budynków lub ich części mieszkalnych – 0,65 zł od m kw. powierzchni użytkowej;
– od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem lub zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,88 zł od m kw. powierzchni użytkowej;
– od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,82 od m kw. powierzchni użytkowej;
– od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,27 zł od m kw. powierzchni użytkowej,
– od pozostałych budynków lub ich części – 7,06 zł od m kw. powierzchni użytkowej.
Jedyna obniżka podatkowa w Gostyninie dotyczy podatków od środków transportu. Obniżki wyniosą od 12 proc. do 90 proc. w stosunku do stawek z roku 2010. Działanie to ma zachęcić właścicieli do korzystania z możliwości rejestrowania pojazdów na terenie miasta. Niebawem okaże się, czy właściciele pojazdów chętnie decydują się na rejestrowanie auta w Gostyninie.    (eg)

Zobacz kolejny artykuł

W poszukiwaniu korzeni

Rodzinne miasto swojego dziadka Nute (Nathana) Motyla odwiedził w lipcu Oded Szaron z Izraela wraz …

Rowerami na Hel

13 rowerzystów z Gostynina wzięło udział w grupowej pielgrzymce rowerowej, której punktem docelowym był Półwysep …