Spotkanie z seniorami

O konieczności poprawy warunków życia oraz bezpieczeństwa seniorów rozmawiano podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Gostyninie, z udziałem instytucji i osób, które mają wpływ na te sprawy. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie.
Spotkanie zorganizowano w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyninie. Na zaproszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie licznie odpowiedzieli seniorzy reprezentujący różne środowiska. Obecni byli także przedstawiciele instytucji, które na co dzień pomagają seniorom oraz wójtowie gmin. Starosta gostyniński Tomasz Matuszewski podzielił się ze swymi gośćmi informacjami o tym, że powiat zamierza utworzyć Środowiskowy Dom Pomocy oraz Dzienny Dom Opieki Medycznej.
Seniorzy mogli także zapoznać się ze sprawozdaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o sytuacji demograficznej w Polsce, z którego wynika, że także w powiecie gostynińskim jest coraz więcej osób starszych, osób w wieku nazywanym „nieprodukcyjnym”. Dlatego należy zastanowić się, jak poprzez wspólne działania jednostek samorządu terytorialnego kształtować lokalną politykę społeczną wobec seniorów i co można robić, aby ich życie wciąż pozostawało aktywne, a także jak motywować seniorów do różnych aktywności.
Poza tym podczas spotkania policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie przestrzegli jego uczestników przed zagrożeniami, na jakie narażone są osoby starsze w codziennym życiu. Przestrzegli, jak nie wpaść w sieć oszustów i nie dać złowić się „metodą na wnuczka”. Przestrogi poparte były przykładami z praktyki policyjnej.
Ponadto seniorzy mogli dowiedzieć się, w jakich okolicznościach i na jakiej podstawie Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyninie może wydać im orzeczenie o niepełnosprawności. Posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej umożliwia korzystanie z różnego rodzaju ulg i uprawnień, takich jak zasiłki, przejazdy ulgowe czy dofinansowania ze środków PFRON.
W programie spotkania znalazł się też czas dla samych seniorów. Chętnie mówili o swoich potrzebach i oczekiwaniach, o tym wszystkim, co przyczyniłoby się do poprawy jakości życia osób starszych w powiecie gostynińskim.
Uczestnicy spotkania mogli też zapoznać się z wydawnictwami dotyczącymi zdrowego stylu życia, udostępnionymi przez Bibliotekę Pedagogiczną w Gostyninie.

(eg)
fot. Starostwo Powiatowe w Gostyninie

Zobacz kolejny artykuł

Rodem z Ziemi Gostynińskiej

75 lat temu miała miejsce jedna z najsłynniejszych bitew świata – o Monte Cassino. Walczyli …