Reder przewodniczącym rady

Andrzej Reder z PiS, były wieloletni dyrektor Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego, został przewodniczącym Rady Miasta Gostynina VIII kadencji. Nowi radni i burmistrz złożyli ślubowanie na zamku.
Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Miasta odbyło się na zamku, a rozpoczęło od zaśpiewania hymnu narodowego. Obrady otworzył radny senior Stanisław Lewandowski. Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Lidia Florczak i jej zastępca Krystyna Chmielecka wręczyły radnym zaświadczenia o wyborze na radnych.
Po ceremonii ślubowania w głosowaniu tajnym na przewodniczącego Rady Miasta wybrano Andrzeja Redera z PiS. Głosowało na niego trzynastu radnych, jeden głos był przeciw. Wiceprzewodniczącymi rady zostali Grzegorz Raciborski z PiS i Tadeusz Majchrzak z Inicjatywy dla Gostynina.
Nowy przewodniczący rady zapewnił, że postara się o odpowiedzialne pełnienie tej funkcji. – Mieszkańcy nam zaufali, pamiętajmy o tym. Ważne jest to, abyśmy stanowili jedność. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Wszyscy wiemy, że tej zgody w mieście potrzeba – powiedział podczas sesji burmistrz Paweł Kalinowski.
Głos zabrał także starosta gostyniński poprzedniej kadencji Tomasz Matuszewski, który podziękował za cztery lata współpracy. Rada Miasta wybrała też członków komisji VIII kadencji.
W skład rady miasta VIII kadencji weszli: 1. Katarzyna Bryłka – Inicjatywa dla Gostynina; 2. Emilia Chojecka-Dynić – PiS; 3. Anna Florczak – PiS; 4. Stanisław Lewandowski – PiS; 5. Anna Majchrzak – PiS; 6. Tadeusz Majchrzak – Inicjatywa dla Gostynina; 7. Bogdan Ozimek – PiS; 8. Urszula Pieniążek – Gostynińska Wspólnota Samorządowa; 9. Grzegorz Raciborski – PiS; 10. Andrzej Reder – PiS; 11. Arkadiusz Szulczewski – PSL; 12. Renata Śniecikowska – PiS; 13. Stanisław Wróblewski – Inicjatywa dla Gostynina; 14. Anna Wysokińska – PiS.

(eg)
fot. Gostynin24. pl

Zobacz kolejny artykuł

Szansa na dobry zawód

II Powiatowe Targi Edukacji i Rozwoju odbyły się w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w …