Promocja słownika na Zamku – 530 biografii

„Gostyniński Słownik Biograficzny” pod redakcją dr Barbary Konarskiej-Pabiniak, zawierający 530 biogramów osób związanych z Gostyninem, wydało Gostynińskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe na swoje 10-lecie. Promocję ważnego opracowania uświetnił występ sopranistki Anny Jeremus-Lewandowskiej.
Promocja „Gostynińskiego Słownika Biograficznego” odbyła się na Zamku Gostynińskim. Jest to pierwsze tego typu wydawnictwo w Gostyninie. Zawiera 530 biogramów, zamieszczonych w układzie alfabetycznym, osób urodzonych w Gostyninie lub przybyłych do miasta i w nim działających. Wydawcą książki jest Gostynińskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe, które w tym roku obchodzi 10 lat swojej działalności. Przy opracowywaniu biogramów udział wzięło bezinteresownie 17 osób. Redaktorzy pod kierunkiem znanej regionalistki dr Barbary Konarskiej-Pabiniak wykonali pionierską pracę: po raz pierwszy w jednym tomie zebrano tak dużą liczbę biografii osób z Ziemi Gostynińskiej. „Gostyniński Słownik Biograficzny” można już zakupić w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gostyninie.
Promocję otworzyła Aleksandra Milczarek, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, natomiast o publikacji opowiedziała dr Barbara Konarska-Pabiniak. Podkreśliła między innymi, że nowo wydany słownik jest znaczącą publikacją, a jeśli zajdzie potrzeba, zostanie wydany także suplement. Podziękowała wszystkim, którzy w ciągu dwóch lat pracowali nad słownikiem. Byli to: Stanisław Adamski, Jolanta Bigus, Marian Chudzyński, Stanisław Durma, Barbara Ewa Gierula, Aleksandra Głowacka, Ewa Horodyska-Gizińska, Barbara Konarska-Pabiniak, Julia Łoś, Andrzej Matuszewski, Jan Bolesław Nycek, Marek Osmałek, Elżbieta Szubska-Bieroń, Ewa Walczak, Jadwiga Wojtasiak, Bogumiła Zalewska-Opasińska i Marian Żuchniewicz.
– Książka obejmuje biografie osób od XIV wieku do czasów współczesnych. Najliczniejszą grupą są żołnierze, kombatanci, weterani. Ciekawostką jest to, że 86% stanowią biogramy mężczyzn, a tylko 14% kobiet – zauważyła Jolanta Bigus, emerytowana dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie, jedna z redaktorów publikacji.
W imieniu autorów tekstów wystąpiła także Elżbieta Szubska-Bieroń, która zwróciła uwagę na ogrom pracy i poświęcenie autorów podczas tworzenia słownika, a także zasługi redaktor Barbary Konarskiej-Pabiniak w redagowaniu całości dzieła. Opowiedziała także o pozyskiwaniu informacji ze źródeł pierwotnych i prywatnych zbiorów.
Promocję książki uświetnił występ prof. Anny Jeremus-Lewandowskiej – sopranu koloraturowego oraz sopranistki Ewy Murzynowskiej. Obu śpiewaczkom na fortepianie akompaniowała Ewa Szpakowska.
(eg)

Zobacz kolejny artykuł

637 lat temu Gostynin otrzymał prawa miejskie

8 marca Roku Pańskiego 1382 książę piastowski Siemowit IV nadał Gostyninowi prawa miejskie. Jednak sam …