Profilaktyczne ferie

Grupa uczniów gostynińskich szkół w minione ferie uczestniczyła w półkoloniach zimowych, które tradycyjnie zorganizował Urząd Miasta. Zostały one w całości sfinansowane z jego środków. Poza tym zajęcia artystyczne przygotowało dla młodych gostynian Miejskie Centrum Kultury.
Półkolonie adresowane były do dzieci w wieku od 7 do 16 lat i miały charakter profilaktyczny. Wzięło w nich udział ponad 40 osób. Uczniom zapewniono wykwalifikowaną opiekę wychowawców, posiłek, a przede wszystkim ciekawy program animacyjny, połączony z programem profilaktycznym. Uczestnicy tych spotkań uczyli się na przykład, jak radzić sobie z emocjami, stresem i zagrożeniami związanymi z zażywaniem szkodliwych używek. Tegoroczne półkolonie przeprowadziła firma DachComplex i Usługi Artystyczne Michała Bartosiaka.
Natomiast Miejskie Centrum Kultury zaprosiło młodych gostynian na zajęcia interdyscyplinarne z dziedziny sztuki. W programie było m.in. poznawanie zaginionych kultur i sztuki starożytnej, nauka gry aktorskiej, rysowanie komiksów do wierszy J. Tuwima i J. Brzechwy, zabawy rekreacyjne, poznawanie sztuki ulicy (mural, graffiti), zabawy tematyczne wokół wielkich malarzy i ich dzieł oraz poznawanie techniki witrażu. Wiedza teoretyczna od razu była wdrażana w życie: uczestnicy spotkań wykonywali projekty według własnego pomysłu, w oparciu o wskazówki swoich instruktorów.

(eg)
fot. Urząd Miasta Gostynina

Zobacz kolejny artykuł

Dobra szkoła z Polnej

Część artystyczna w wykonaniu uczniów pt. „GCE droga do sukcesu”, rozstrzygnięcie konkursu „Fizyka może być …