Powiat na 296. miejscu

Wyniki badań przeprowadzonych w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) działającego przy ONZ potwierdzają to, czego mają świadomość mieszkańcy powiatu gostynińskiego: powiat się właściwie nie rozwija, miesięczny dochód na mieszkańca wynosi średnio 1200 zł, a środki unijne nie są wykorzystywane.
Wyniki badań wyraźnie niepokoją. Zostały one zrealizowane na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przez ekspertów Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), działającego przy ONZ. Udało się pokazać mapę rozwoju społecznego Polski: widać na niej, w którym powiecie i województwie żyje się najlepiej. Poza tym badanie sprawdziło stan rozwoju społecznego danej grupy ludności: mieszkającej w mieście, powiecie, województwie, państwie. Eksperci UNDP wykorzystali w swoim projekcie nowatorską metodę, opartą o Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI – Local Human Development Index).
W wypadku powiatu gostynińskiego wnioski są mało optymistyczne. Zajął on w rankingu 296. miejsce na 379 badanych. Wskaźnik LHDI wyniósł 31.79 punktów – jest to spadek w porównaniu z 2009 rokiem, aż o 26 pozycji. Tym samym powiat wrócił do poziomu z 2007 r., kiedy to zajmował 295. miejsce. Miesięczny dochód, liczony na podstawie zeznań podatkowych i hektarów przeliczeniowych na mieszkańca powiatu, w 2010 roku waha się pomiędzy 1173 zł a 1398 zł. Niepokoi też suma wydawanych środków unijnych z budżetów samorządów gminnych i powiatowych na obszarze danego powiatu w latach 2007–2010 w przeliczeniu na mieszkańca. W powiecie gostynińskim jest on na bardzo niskim poziomie – między 64 zł a 345 zł.
Z analizy raportu wynika, że jeśli chodzi o większość przebadanych wskaźników, to powiat gostyniński nie odbiega w wynikach od pobliskich powiatów: płockiego, kutnowskiego, sierpeckiego. W jednym ze wskaźników powiat znajduje się w czołówce Mazowsza – w nakładach zdrowotnych w 2010 r. Wypadł na podobnie wysokim poziomie jak Warszawa i powiaty ciechanowski czy otwocki.
Dla porównania warto podać, że najwyższy poziom rozwoju społecznego ma miejsce w metropoliach, dużych miastach i otaczających je przyległych powiatach. Najlepsze wyniki osiągnęła Warszawa, drugi był powiat Piaseczno, trzeci – powiat Pruszków. Płock znalazł się na 43. pozycji, powiat płocki na 288. miejscu, powiat kutnowski na 293. pozycji, a powiat sierpecki na 346. pozycji Więcej informacji jest na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.     (eg)

Zobacz kolejny artykuł

Szansa na dobry zawód

II Powiatowe Targi Edukacji i Rozwoju odbyły się w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w …