Policja pomoże organizatorom

Problem utrzymania bezpieczeństwa na stadionie miejskim w sezonie letnim był głównym tematem spotkania kierownictwa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie. Odbyło się ono w świetlicy policyjnej.
W spotkaniu uczestniczyli m.in.: komendant powiatowy Policji w Gostyninie mł. insp. Wiesław Guziński, jego pierwszy zastępca mł. insp. Dariusz Mikulski, przedstawiciele władz samorządowych, prezes Klubu MKS „Mazur” Gostynin Grzegorz Sławiński oraz dyrektor stadionu MOSiR-u w Gostyninie Wiesław Adamski.
Głównymi tematami spotkania były bezpieczeństwo i porządek publiczny w czasie trwania rozgrywek piłkarskich IV ligi. Rozmawiano o zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom imprez sportowych i identyfikacji zagrożeń. Omówiono stan przygotowań do rundy wiosennej sezonu piłkarskiego. Szefowie gostynińskiej komendy podkreślali, jak ważne jest współdziałanie organizatorów imprez sportowych z Policją.
Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na właściwe zabezpieczenie obiektu sportowego, dobór i rozmieszczenie służb porządkowych oraz zachowanie kibiców w trakcie trwania imprezy sportowej. Komendant Wiesław Guziński podkreślał, że za bezpieczeństwo oraz zachowanie ładu i porządku na stadionie odpowiada organizator imprezy. Zapewniał też, że policjanci będą pomagać w zabezpieczeniach meczów. W tym celu apelowano przede wszystkim o wymianę informacji. Dodał, że w przypadku osób naruszających porządek prawny w trakcie trwania meczu policjanci będą podejmowali natychmiastowe działania.
Zdaniem Guzińskiego, ważne jest eliminowanie ze stadionów osób używających środków pirotechnicznych oraz wulgarnych słów. Również wnoszenie i spożywanie alkoholu przez kibiców na stadionie może w istotny sposób wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników imprezy.
Wypracowany w trakcie rozmów model współpracy ma spowodować, że mecze na gostynińskim stadionie będą świętem sportowym, a nie okazją do aktów chuligaństwa, nietolerancji, wandalizmu czy wręcz bandytyzmu.    (eg)

Zobacz kolejny artykuł

Sport też jest dla ducha

Ponad 200 osób, w tym rodziny, wzięły udział w IX Rodzinnym Rajdzie Rowerowym im. św. …