PKS na sprzedaż

Radni powiatowi w Gostyninie jednogłośnie podjęli uchwałę dotyczącą zmian w PKS, ułatwiających jego sprzedaż. Oficjalnie zmiany dotyczą planów rozwoju spółki oraz harmonogramu inwestycji na lata 2011–2015. Nie podoba się to związkowcom, obawiających się bliskiej prywatyzacji zakładu.
Plan rozwoju spółki i harmonogram zostały opracowane w oparciu o wyniki funkcjonowania spółki w 2010 r. Zakłada on m.in. zakup taboru, budowę stacji diagnostycznej czy poprawę zaplecza warsztatowego. W związku z inicjatywami zmierzającymi do sprzedaży pakietu udziałów spółki PKS pozostawienie dotychczasowego planu i harmonogramu nie miało racji bytu. Wyjaśniał to m.in. Stanisław Skiba, naczelnik wydziału geodezji, kartografii katastru i nieruchomości. Tłumaczył, że zmieniły się realia gospodarcze, a PKS nie posiada zdolności kredytowych. Poza tym przewozy to nie najlepszy interes. Powiat nie może dokapitalizować spółki, ponieważ ma długi związane z przekształceniem SPZOZ.
Przewodniczący rady pracowników w PKS Gostynin Edward Chojnacki po sesji (w trakcie nie udzielono mu głosu, tłumacząc to względami proceduralnymi) przekonywał, że sprzedaż będzie niekorzystna dla spółki. Uważa, że PKS zostanie tanio sprzedany, z niekorzyścią dla pracowników.
Chojnacki wyjaśniał, że PKS zamknęła rok 2013 ze stratą około 300 tys. zł. Załoga docieka, czy to też nie jest celowe działanie zarządu powiatu, by sprzedać spółkę PKS i pozbyć się problemu w bardzo krótkim czasie. Podobno są chętni przedsiębiorcy do zakupu udziałów PKS, jednak na razie nie można ich ujawniać. Z kolei załoga zakładu ma wrażenie, że starostwo chce sprzedać udziały niekorzystnie i że jest to działanie na korzyść przyszłego inwestora.
Podczas tej samej sesji rada powiatu wyraziła zgodę na obciążenie hipoteką nieruchomości gruntowej w Gorzewie, na zabezpieczenie jako poręczyciela spłaty zobowiązań SPZZOZ powstałej w wyniku przekształcenia na rzecz Magellan SA w Łodzi. Przypomnijmy, że z powodu zadłużenia wobec tej spółki przedłużyło się o kilka miesięcy przekazanie w dzierżawę przez powiat szpitala spółce Arion-Med.
Nieruchomości są własnością powiatu gostynińskiego, to tereny leśne wokół Gostynina, zajmujące około 33 ha. Są one objęte księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gostyninie, do wysokości prawie 62 tys. zł. Hipoteka ta będzie stanowiła zabezpieczenie przez powiat gostyniński jako poręczyciela spłaty długu spółki SPZZOZ Gostynin, obejmującego kwoty główne, odsetki oraz koszty sądowe, zasądzone prawomocnymi orzeczeniami sądowymi w sprawach wytoczonych przed 31 grudnia 2012 r. z powództwa Magellan SA przeciwko SPZZOZ Gostynin.    (eg)

Zobacz kolejny artykuł

Muszą się przebudzić

Dzienny Punkt Wsparcia Osób Uzależnionych i Ich Rodzin „Przebudzenie”, to nowa placówka o charakterze pomocowym. …