Pieszy „jest na prawie”

Do 12 sierpnia br. policjanci z wydziału drogowego Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie dbali o bezpieczeństwo pieszych w ramach „Tygodnia bezpieczeństwa pieszych”. Swoje działania przenieśli także na teren Stanicy Harcerskiej w Gorzewie.
W czasie „Tygodnia bezpieczeństwa pieszych” gostynińscy policjanci zwracali szczególną uwagę na zachowania pieszych i kierujących: – Piesi stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Nie zawsze oświetlone drogi, brak wyznaczonych miejsc do bezpiecznego poruszania się pieszych po drodze (zwłaszcza poza obszarami zabudowanymi) oraz niewłaściwy sposób korzystania z dróg przez samych pieszych sprawiają, że dochodzi do wielu wypadków. Z drugiej strony nie zawsze właściwe zachowanie kierujących w stosunku do pieszych również powoduje szereg zdarzeń – informowała sierż. szt. Dorota Słomkowska z KPP w Gostyninie.
Przy tej okazji tego charakterystycznego tygodnia policjanci spotkali się z dziećmi i młodzieżą, wypoczywającą w Stanicy Harcerskiej w Gorzewie. Funkcjonariusz gostynińskiej drogówki szczegółowo opowiedział o obowiązkach i uprawnieniach pieszych oraz rowerzystów. Spotkanie z harcerzami miało na celu ich edukację na temat zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym tak, aby potrafili poruszać się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a tym samym by nie stwarzali niebezpiecznych sytuacji.
Na zakończenie spotkania policjanci rozdali młodzieży ulotki „Świeć przykładem na sprawnym rowerze”, bo przecież rower to pierwszy pojazd, na którym korzysta się z dróg publicznych. (eg)

Zobacz kolejny artykuł

List do uczniów

W ubiegłym tygodniu, gdy ten numer „TP” oddawano do druku, w szkołach gostynińskich wciąż trwał …