Pierwsza sesja nowej rady ze ślubowaniem burmistrza

W gostynińskim Ratuszu 29 listopada br. odbyła się pierwsza sesja gostynińskiej Rady Miejskiej szóstej kadencji. W jej trakcie udało się wybrać przewodniczącą rady, dwoje wiceprzewodniczących, powołać komisje. Radni przyjęli także ślubowanie burmistrza Włodzimierza Śniecikowskiego.
W gostynińskiej Radzie miasta zasiadło 20 radnych: 6 z Gostynińskiej Wspólnoty Samorządowej, 5 z Porozumienia Ziemi Gostynińskiej, dwóch z SLD i po jednym z komitetu Siemowit IV oraz PSL-u.
Zgodnie z procedurą, sesję otworzył radny senior Zbigniew Jakubaszek z GWS. Podczas sesji odbyło się ślubowanie radnych oraz burmistrza Włodzimierza Śniecikowskiego. Przypomnijmy, że w wyborach uzyskał on poparcie w wysokości 76,4 proc. (5.513 głosów na około 20 tys. mieszkańców miasta). Przewodniczącą rady ponownie została Jolanta Syska-Szymczak z GWS (wśród kandydatów na radnych uzyskała najwięcej, bo 795 głosów), wiceprzewodniczącymi: Agnieszka Korajczyk-Szyperska z PZG i Arkadiusz Górski z SLD.
Powołane zostały także komisje rady. Przewodniczącą komisji edukacji, kultury i sportu została Lidia Pawikowska z PZG, komisji rozwoju gospodarczego i budżetu – Urszula Pieniążek z GWS, komisji spraw obywatelskich, zdrowia i opieki społecznej – Czesław Jaśkiewicz z GWS, komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego – Tadeusz Łosiewicz z SLD, komisji rewizyjnej – Marek Małkowski z GWS.
Większość gostynińskich radnych to doświadczeni pracownicy samorządu, pełniący tę funkcję co najmniej drugą kadencję.
(eg)

Zobacz kolejny artykuł

Sport też jest dla ducha

Ponad 200 osób, w tym rodziny, wzięły udział w IX Rodzinnym Rajdzie Rowerowym im. św. …