Fot. Urząd Miasta Gostynina

Partnerstwo ze Żninem

W Żninie podpisano akt partnerstwa między Gostyninem i Żninem. Oba miasta od wielu lat współpracują ze sobą w zakresie kultury. Ostatnio rzeźbiarz Zbigniew Dolski ze Żnina wystawiał w Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie swoje prace.
W auli Urzędu Miejskiego w Żninie został podpisany akt partnerstwa pomiędzy miastami Gostynin i Żnin. Spotkanie było także okazją do wręczenia podziękowań dla osób zaangażowanych we współpracę pomiędzy miastami. Uroczystość uświetnił występ Chóru Męskiego im. Stanisława Moniuszki w Żninie. Po części oficjalnej w Muzeum Ziemi Pałuckiej odbył się wernisaż wystawy malarstwa gostynińskiego artysty Pawła Tencera.
Mieszkańcy partnerskich miast od wielu lat podejmują wspólne działania na niwie kultury i sztuki. Ostatnio była to wystawa wieloletniego mieszkańca Żnina Zbigniewa Dolskiego. Artysta jest związany z regionem pałuckim i jego twórczym klimatem. Rzeźbi korzystając z bardzo różnego tworzywa, ale wykonuje też odlewy z brązu prac własnych oraz kolegów, maluje oraz zajmuje się tworzeniem witraży. Owoce jego wszechstronnej działalności twórczej można było oglądać podczas wernisażu w Galerii Miejskiego Centrum Kultury.     (eg)

Zobacz kolejny artykuł

Warto znać przepisy

Na terenie Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego uczniowie szkół z terenu powiatów gostynińskiego, sierpeckiego, płockiego oraz Płocka …