Pamięci „Groźnego” i mieszkańców miasta

W grudniu, w stulecie odzyskania niepodległości, Gostynin uczcił swoich bohaterów. Rocznicowe uroczystości rozpoczęto pod tablicą upamiętniającą śmierć żołnierza niezłomnego ppor. Henryka Jóźwiaka ps. „Groźny”, a zakończono w Woli Łąckiej i szkole w Emilianowie. Tam z kolei uczczono gostynian rozstrzelanych przez Niemców w czasie II wojny światowej.
3 grudnia kwiaty pod tablicą upamiętniającą rocznicę śmierci żołnierza niezłomnego ppor. Henryka Jóźwiaka ps. „Groźny” złożył komendant powiatowy policji w Gostyninie insp. Zbigniew Włodkowski. W uroczystości wzięli udział policjanci, strażacy, przedstawiciele samorządu, mieszkańcy, a także delegacje szkół. Wszyscy oni pamiętają o tym, że Gostynin ma swojego „żołnierza wyklętego”.
Na ścianie frontowej budynku Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie w grudniu 2016 r. wmurowana została pamiątkowa tablica, poświęcona pamięci ppor. Henryka Jóźwiaka ps. „Groźny” – żołnierza Armii Krajowej oraz wszystkich Żołnierzy Niezłomnych Północnego Mazowsza.
Henryk Jóźwiak ps. Groźny był żołnierzem Armii Krajowej na Lubelszczyźnie. Po wkroczeniu Armii Czerwonej na tereny Mazowsza pozostał w konspiracji, został członkiem sztabu wojewódzkiego ROAK. Prowadził działalność wywiadowczą w strukturach UB i MO powiatu gostynińskiego. W grudniu 1945 r. wydał rozkaz Władysławowi Dubielakowi „Myśliwemu”, aby ten ponownie powołał swoich podkomendnych do walki o wolność Ojczyzny. Po jednej z akcji oddziału Dubielaka grupa jego podkomendnych została aresztowana przez UB. Zostali oni osadzeni w areszcie w Gostyninie. Henryk Jóźwiak podjął decyzję o ich odbiciu. Poległ 1 grudnia 1946 r. w drodze na miejsce akcji, w walce z grupą operacyjną UB pod wsią Golonka nieopodal Gąbina.
Burmistrz Paweł Kalinowski przypomniał, że tablica ku czci „Groźnego” została w ramach ogólnopolskich obchodów ku czci ,,żołnierzy wyklętych”: – Była to uroczystość, zainicjowana przez Komitet Honorowy Mieszkańców Ziemi Gostynińskiej, burmistrza miasta Gostynina, a także Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie – wymienił inicjatorów historycznego przedsięwzięcia.
Podczas uroczystości zebrani przy tablicy zapalili znicze i złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową, a następnie przejechali na uroczystości pod Pomnik Pomordowanych w Woli Łąckiej, na obchody związane z 79. rocznicą rozstrzelania mieszkańców miasta Gostynina i Ziemi Gostynińskiej przez hitlerowców w 1939 roku.
Historię tamtych strasznych czasów przypomniał wójt gminy Gostynin Edmund Zieliński. Apel poległych przeprowadził kpt. nawigator Zdzisław Jackowski, a modlitwę za pomordowanych odmówił ks. kan. Daniel Kwiatkowski, proboszcz parafii Łąck.
Po złożeniu wiązanek i zapaleniu zniczy przez delegacje oraz wysłuchaniu „Ciszy”, uczestnicy uroczystości przejechali do Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 1 grudnia 1939 r. w Emilianowie, aby obejrzeć program słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów tej placówki.
Organizatorami uroczystości byli: burmistrz Gostynina, władze gminy Gostynin oraz dyrekcja Szkoły Podstawowej w Emilianowie. W tym roku uczestniczył w nich również Maciej Małecki – poseł na Sejm RP.

(eg)
fot. Gostynin24. pl

Zobacz kolejny artykuł

Rodem z Ziemi Gostynińskiej

75 lat temu miała miejsce jedna z najsłynniejszych bitew świata – o Monte Cassino. Walczyli …