Pamięć o Marii Skłodowskiej-Curie

Dzień Patrona w Zespole Szkół

Siedem lat temu w plebiscycie na patrona szkoły konkurentami Marii Skłodowskiej-Curie byli m.in. Kazimierz Wielki i Władysław Reymont. Ostatecznie jednak społeczność szkolna postanowiła, że chce mieć za patronkę uczoną, noblistkę, kobietę. Zespół Szkół w Gostyninie tradycyjnie już w grudniu obchodził Dzień Patrona szkoły. Uroczystość tę połączono ze ślubowaniem klas pierwszych.
Zespół Szkół przy ul. Kowalskiej w Gostyninie nosi imię Marii Skłodowskiej-Curie od roku 2002. Tuż przy wejściu do placówki znajduje się okazały wizerunek patronki, a pod nim cytat: „Jestem z tych, którzy wierzą, że nauka jest czymś bardzo pięknym”. Poza tym zdjęcia patronki można zobaczyć na gazetce ściennej i wystawie fotograficznej.
Dyrektor szkoły Izabela Sieradzka mówi, że uczniowie indywidualnie starają się zgłębiać historię życia patronki szkoły: – Nasza uczennica Gabriela Chęcińska jest autorką prezentacji multimedialnej poświęconej Marii Skłodowskiej-Curie. Prezentacja ta wygrała konkurs organizowany przez Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, a uczennica w nagrodę pojechała do Paryża, do miejsc związanych z naszą noblistką – mówi I. Sieradzka.
W Dniu Patrona młodzież przypomniała całej społeczności szkolnej historię życia i pracy naukowej Marii Skłodowskiej-Curie. Ponadto działające w szkole koło teatralne „Szpila” pokazało poświęcone jej przedstawienie. Przygotowały go Jolanta Lewandowska, Urszula Milczarska i Dorota Urbańska-Majchrzak.
W ramach Dnia Patrona rozstrzygnięto także konkurs plastyczny. Jury przewodniczyła wicedyrektor Zespołu Szkół Jolanta Syska-Szymczak. Dwie pierwsze nagrody przyznano Monice Kowalewskiej i Aleksandrze Stanisławskiej. Dwie drugie miejsca zajęły: Paulin Gadomska i Martyna Reorowicz. Na trzecim miejscu znalazła się praca Krzysztofa Piotrowskiego. Jury wyróżniło także Karolinę Brzozowską i Ewę Klimkiewicz.
W Zespole Szkół przy ul. Kowalskiej jest obecnie 20 klas: 4 technikum ekonomicznego, 4 technikum elektronicznego, 2 technikum obsługi turystycznej, 1 liceum profilowanego i 9 liceum ogólnokształcącego. Łącznie do szkoły uczęszcza 558 uczniów, których uczy 52 nauczycieli. Szkoła umożliwia następujące kierunki kształcenia: 3-letnie liceum ogólnokształcące realizujące przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, historia; wychowanie fizyczne, biologia, chemia; matematyka, język angielski, geografia; 4-letnie technikum w zawodzie: technik ekonomista (specjalizacja: rachunkowość firm i podatki), technik elektronik (specjalizacja: systemy i sieci komputerowe), technik obsługi turystycznej oraz 3-letnie liceum profilowane o profilu ekonomiczno-administracyjnym.
(eg)

Zobacz kolejny artykuł

Dobra szkoła z Polnej

Część artystyczna w wykonaniu uczniów pt. „GCE droga do sukcesu”, rozstrzygnięcie konkursu „Fizyka może być …