Opłacalna praca w samorządzie

Około 12 000 zł miesięcznie zarabia nowy starosta gostyniński Arkadiusz Boruszewski. Radni zdecydowali, że jego wynagrodzenie pozostanie na poziomie poprzednika Tomasza Matuszewskiego.
Starosta gostyniński otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4.700 zł (wynagrodzenie zasadnicze), 1 900 zł stanowić będzie dodatek funkcyjny, dodatek specjalny wyniesie 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – 2 640 zł. Staroście przysługuje też dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, obliczone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie. Wziąwszy pod uwagę około 20 lat pracy Arkadiusza Boruszewskiego, zarabia on około 12 000 zł.
Za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia głosowało dziewięcioro radnych, przeciw dwoje. Sześcioro radnych wstrzymało się od głosu.

(eg)
fot. Gostynin24. pl

Zobacz kolejny artykuł

Dobra szkoła z Polnej

Część artystyczna w wykonaniu uczniów pt. „GCE droga do sukcesu”, rozstrzygnięcie konkursu „Fizyka może być …